Hotline: 0945 589 666
Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế TNCN và Nghị định 65/2013/NĐ-CP

Thông tư 111/2013/tt-btc hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định 65/2013/nđ-cp do bộ trưởng bộ tài chính ban hành.

Xem thêm
Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về Thuế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định về thuế TNDN, TNCN, GTGT và quản lý thuế.

Xem thêm
Nghị định 65/2013/NĐ-CP

Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Xem thêm
Thông tư 25/2018/TT-BTC

Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi thông tư 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

Xem thêm
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC hợp nhất thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC hợp nhất thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN

Xem thêm
Luật Thuế thu nhập cá nhân số 15/VBHN-VPQH

Luật thuế thu nhâp cá nhân

Xem thêm
Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

Nghị định 12/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về Thuế

Xem thêm
VBHN Thông tư 05/VBHN-BTC hợp nhất văn bản về Thuế TNCN

Văn bản hợp nhất Thông tư 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

Xem thêm

0945 589 666

Chat Zalo
DMCA.com Protection Status