Hotline: 0886856666

Thuế thu nhập cá nhân là gì? Vai trò và Đối tượng nộp Thuế thu nhập cá nhân

(5/5) - 66 bình chọn.
25/11/2021 1154

 

Thuế Thu nhập cá nhân là một trong các loại Thuế thu nhập lấy thu nhập làm đối tượng tính thuế, và được nhiều tổ chức cá nhân quan tâm, vì trực tiếp liên quan đến quyền lợi và số tiền thuế phải nộp.

Qua bài viết này Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Thuế thu nhập cá nhân là gì? Vai trò của Thuế thu nhập cá nhân, Đối tượng nộp thuế và Các khoản thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân.

1. Thuế Thu nhập Cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân sắc thuế trực thu tính trực tiếp trên thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú và không cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, các cá nhân trong lãnh thổ Việt Nam có phát sinh các khoản thu nhập chịu thuế đều thuộc đối tượng chịu thuế TNCN.

2. Đặc điểm của Thuế Thu nhập Cá nhân:

Thuế Thu nhập Cá nhân ngoài mục tiêu tạo lập nguồn thu cho ngân sách nhà nước, còn có mục tiêu quan trọng khác là điều hòa thu nhập giữa các tầng lớp dân cư bảo đảm sự công bằng xã hội. Vì thế thuế thu nhập cá nhân có đặc điểm sau:

- Là thuế trực thu (người nộp thuế là người chịu thuế).

- Chỉ đánh vào người có thu nhập cao đến mức phải chịu thuế (thu nhập hàng tháng từ 5 triệu đồng trở lên).

- Là sắc thuế đảm bảo công bằng theo chiều dọc (khắc phục nhược điểm của sắc thuế gián thu là chỉ công bằng theo chiều ngang),. Nghĩa là người có thu nhập cao (người giàu) sẽ phải nộp thuế nhiều, người nghèo có thu nhập thấp không phải nộp thuế.

- Là sắc thuế có tính lũy tiến (thu nhập càng cao càng phải nộp nhiều thuế).

3. Vai trò của Thuế Thu nhập cá nhân

- Mang lại nguồn thu lớn cho Ngân sách Nhà nước

- Kiểm soát thu nhập, góp phần hạn chế tham nhũng.

- Kích thích người lao động tăng thu nhập thông qua cơ chế tuyên dương khen thưởng kịp thời.

- Góp phần đảm bảo công bằng xã hội, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, động viên kịp thời sự đóng góp của người giàu để xây dựng đất nước, tạo ra các công trình phúc lợi công cộng cho toàn xã hội được thụ hưởng.

- Là công cụ để Chính phủ điều tiết vĩ mô nền kinh tế thông qua việc điều chỉnh Thuế suất và Thu nhập chịu thuế Thuế Thu nhập cá nhân và

4. Đối tượng nộp thuế Thu nhập cá nhân

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC:

Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người nộp thuế như sau:

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

5. Các khoản thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

  • 1. Thu nhập từ kinh doanh:
  • 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công:
  • 3. Thu nhập từ đầu tư vốn.
  • 4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
  • 5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.
  • 6. Thu nhập từ trúng thưởng.
  • 7. Thu nhập từ bản quyền:
  • 8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại
  • 9. Thu nhập từ nhận thừa kế
  • 10. Thu nhập từ nhận quà tặng

Xem thêm: Các khoản Thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân

6. Kỳ tính thuế

Đối với cá nhân cư trú

a) Kỳ tính thuế theo năm: áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế được tính theo năm dương lịch.

Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, kỳ tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.

Ví dụ 3: Ông B là người nước ngoài lần đầu tiên đến Việt Nam từ ngày 20/4/2014. Trong năm 2014 tính đến ngày 31/12/2014, ông B có mặt tại Việt Nam tổng cộng 130 ngày. Trong năm 2015, tính đến 19/4/2015 ông B có mặt tại Việt Nam tổng cộng 65 ngày. Kỳ tính thuế đầu tiên của ông B được xác định từ ngày 20/4/2014 đến hết ngày 19/4/2015. Kỳ tính thuế thứ hai được xác định từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015.

b) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập: áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bản quyền, thu nhập từ nhượng quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ quà tặng.

c) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh hoặc theo năm áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

Đối với cá nhân không cư trú

Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập.

Trường hợp cá nhân kinh doanh không cư trú có địa điểm kinh doanh cố định như cửa hàng, quầy hàng thì kỳ tính thuế áp dụng như đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh.

 

Qua bài viết này Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Thuế thu nhập cá nhân là gì? Vai trò của Thuế thu nhập cá nhân, Đối tượng nộp thuế và Các khoản thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo