Hotline: 0886856666

Mẫu số 02/KK-TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80/2021

(5/5) - 66 bình chọn.
08/01/2022 4454

 

Mẫu số 02/KK-TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (áp dụng đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế) được đính kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều Luật Quản lý Thuế.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu số 02/KK-TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80/2021. Tải Mẫu số 02/KK-TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất tại cuối bài viết.

1. Mẫu số 02/KK-TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Mẫu số 02/KK-TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo Thông tư 80/2021:

Mẫu số 02/KK-TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80/2021

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Áp dụng đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương,

tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế)

[01] Kỳ tính thuế:

Tháng ... năm ... /Quý ... năm ... (Từ tháng .../… đến tháng .../…)

[02] Lần đầu:  *              [03] Bổ sung lần thứ:…

[04] Tên người nộp thuế:…………………..……………………………...............

[04] Tên người nộp thuế:…………………..……………………………...............

           [05] Mã số thuế:

-

[06] Địa chỉ: ……………………………………....................................................

[07] Quận/huyện: ..................... [08] Tỉnh/thành phố: ............................................

[09] Điện thoại:………………..[10] Fax:..........................[11] Email: ..............

[12] Tên tổ chức trả thu nhập:…………………..……………………………...............

           [13] Mã số thuế:

-

[14] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….

[15] Quận/huyện: ..................... [16] Tỉnh/thành phố: .........................................................

[17] Tên đại lý thuế (nếu có):…..……………………….........................................

           [18] Mã số thuế:

-

[19] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .....................................ngày:..................................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

I

Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

1

Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ

[20]

2

Trong đó: Thu nhập chịu thuế được miễn giảm theo Hiệp định

[21]

3

Tổng các khoản giảm trừ ([22]=[23]+[24]+[25]+[26]+[27])

[22]

a

Cho bản thân

[23]

b

Cho người phụ thuộc

[24]

c

Cho từ thiện, nhân đạo, khuyến học

[25]

d

 Các khoản đóng bảo hiểm được trừ

[26]

e

Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ

[27]

4

Tổng thu nhập tính thuế ([28]= [20]-[21]-[22])

[28]

5

Tổng số thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ

[29]

II

Cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

1

Tổng thu nhập tính thuế

[30]

2

Mức thuế suất

[31]

3

Tổng số thuế thu nhập cá nhân phải nộp ([32]=[30]x[31])

[32]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …………………

Chứng chỉ hành nghề số:......

                  …, ngày .... tháng .... năm …

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)

Ghi chú:

1. Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo Tờ khai này bao gồm:

- Cá nhân cư trú/không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ thuế;

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài;

- Cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ngoài;

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do nhận cổ phiếu thưởng khi chuyển nhượng.

2. Trường hợp cá nhân được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì nộp hồ sơ khai thuế của lần khai thuế đầu tiên cùng với Hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định theo quy định.


​​​​​​​2. Tải Mẫu số 02/KK-TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Tải Mẫu số 02/KK-TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo Thông tư 80/2021: TẠI ĐÂY

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu số 02/KK-TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo Thông tư 80/2021. Tải Mẫu số 02/KK-TNCN - Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mới nhất tại cuối bài viết.

Nếu các bạn có thắc mắc, xin để lại bình luận xuống bên dưới, đội ngũ chuyên gia của Kiểm toán Thành Nam luôn sẵn sàng giải đáp.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo