Hotline: 0945 589 666
Nội dung trên hóa đơn điện tử (mới nhất) - Tiêu đề

Nội dung trên hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Xem thêm
Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn một số điều về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướnThông tư này hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử bao gồm: nội dung hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, định dạng hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.g dẫn một số điều về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Xem thêm

0945 589 666

Chat Zalo
DMCA.com Protection Status