Hotline: 0886856666

Hệ thống Văn bản pháp luật về Thuế Tiêu thụ đặc biệt mới nhất

(5/5) - 66 bình chọn.
27/11/2021 3009

 

Thuế Tiêu thụ đặc biệt là loại thuế đánh vào một số loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt, cần điều tiết mạnh, nhằm hướng dẫn sản xuất và tiêu dùng đồng thời tăng nguồn thu cho Ngân sách nhà nước.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Tổng hợp Văn bản pháp luật về Thuế Tiêu thụ đặc biệt mới nhất và Tổng hợp kiến thức về Thuế tiêu thụ đặc biệt cần phải biết.

1. Tổng hợp Văn bản pháp luật về Thuế Tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Loại văn bản

Số hiệu

Nội dung

Ngày hiệu lực

Luật

27/2008/QH12

Luật Thuế Tiêu thụ Đặc biệt

01/04/2009

106/2016/QH13

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật Tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lí thuế

01/07/2016

70/2014/QH13

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt

01/01/2016

71/2014/QH13

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt

01/01/2015

Nghị định

108/2015/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiệu thụ đặc biệt

01/01/2016

14/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt.

20/03/2019

100/2016/NĐ-CP

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế

01/07/2016

Thông tư

195/2015/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ

01/01/2016

20/2017/TT-BTC

Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính

20/04/2017

130/2016/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành nghị định số 100/2016/NĐ-CP Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ.

01/07/2016

Văn bản hợp nhất

12/VBHN-BTC

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/nđ-cp ngày 28 tháng 10 năm 2015 của chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

15/05/2017

18/VBHN-BTC

Hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi

21/10/2016

26/VBHN-BTC

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

23/04/2019


2. Tổng hợp kiến thức về Thuế tiêu thụ đặc biệt cần phải biết

Kiểm toán Thành Nam đã tổng hợp các kiến thức về Thuế Tiêu thụ đặc biệt cần phải biết, thông qua các bài viết dưới đây. Bạn đọc có thể tìm hiểu lần lượt theo thứ tự để có thể nắm vững được "Thuế tiêu thụ đặc biệt" nhé:

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Tổng hợp Văn bản pháp luật về Thuế Tiêu thụ đặc biệt mới nhất và Tổng hợp kiến thức về Thuế tiêu thụ đặc biệt cần phải biết.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo