Hotline: 0886856666

Mẫu số 08/CK-TNCN - Bản cam kết mới nhất theo Thông tư 80/2021/TT-BTC

(5/5) - 66 bình chọn.
08/01/2022 5931

 

Mẫu số 08/CK-TNCN - Bản cam kết mới nhất được đính kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều Luật Quản lý Thuế.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu số 08/CK-TNCN - Bản cam kết mới nhất theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Tải Mẫu số 08/CK-TNCN - Bản cam kết mới nhất.

1. Mẫu số 08/CK-TNCN - Bản cam kết

Mẫu số 08/CK-TNCN - Bản cam kết mới nhất theo Thông tư 80/2021/TT-BTC:

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN)

 

          Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..

 

1. Tên tôi là: …………………………………..………...……….……………

2. Mã số thuế:

 

3. Địa chỉ cư trú:……………………….……...………..…………………...

Tôi cam kết rằng, năm……..…tôi có tổng thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nhưng theo ước tính tổng thu nhập trong năm của tôi không quá ..........(*) triệu đồng (ghi bằng chữ…..............................................………) chưa đến mức phải nộp thuế TNCN. Vì vậy, tôi đề nghị (Tên Tổ  chức, cá nhân trả thu nhập)……...…………… căn cứ vào bản cam kết này để không khấu trừ thuế TNCN khi trả thu nhập cho tôi.

Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày … tháng … năm …

                                                                                   CÁ NHÂN CAM KẾT

                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

                VD:

- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 11 triệu đồng x 12 tháng = 132 triệu đồng.

- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai

=

132 triệu đồng

+

4,4 triệu đồng

x

10 tháng

=

176 triệu đồng


2. Tải Mẫu số 08/CK-TNCN - Bản cam kết

Tải Mẫu số 08/CK-TNCN - Bản cam kết mới nhất theo Thông tư 80/2021/TT-BTC: TẠI ĐÂY

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu số 08/CK-TNCN - Bản cam kết mới nhất theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Tải Mẫu số 08/CK-TNCN - Bản cam kết mới nhất.

Nếu các bạn có thắc mắc, xin để lại bình luận xuống bên dưới, đội ngũ chuyên gia của Kiểm toán Thành Nam luôn sẵn sàng giải đáp.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo