Hotline: 0886856666

Hệ thống Văn bản pháp luật về Thuế Thu nhập Doanh nghiệp mới nhất

(5/5) - 66 bình chọn.
22/11/2021 3503

 

Thuế Thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, được tính dựa trên thu nhập chịu thuế của Doanh nghiệp. Với sự ra đời của rất nhiều văn bản thuế trong thời gian qua, làm cho nhiều kế toán không nắm hết được các thông tư, luật mới nhất về Thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Hệ thống Văn bản pháp luật về Thuế Thu nhập Doanh nghiệp mới nhất và Các kiến thức về Thuế Thu nhập doanh nghiệp cần phải biết.

I. Hệ thống Văn bản pháp luật về Thuế Thu nhập Doanh nghiệp mới nhất

Luật

1. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.

2. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013.

3. Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014.

Nghị định

1. Nghị định 92/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số Điều có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Luật sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng.

2. Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về thuế.

4. Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

5. Nghị định 146/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP.

Thông tư

1. Thông tư 141/2013/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

2. Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

4. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

5. Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC.

6. Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC.

Văn bản hợp nhất

1. Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

4.Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

5. Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2017 hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

6. Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2018 hợp nhất Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

7. Văn bản hợp nhất số 66/VBHN-BTC năm 2019 hướng dẫn Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và Hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.

8. Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp do Văn phòng Quốc hội  ban hành.

 

II. Các kiến thức về Thuế Thu nhập doanh nghiệp cần phải biết

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Hệ thống Văn bản pháp luật về Thuế Thu nhập Doanh nghiệp mới nhất và Các kiến thức về Thuế Thu nhập doanh nghiệp cần phải biết.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo