Hotline: 0945 589 666
Nghị định số 325-HĐBT quy định thi hành quyết định bổ sung sửa đổi thuế doanh thu và thuế TTĐB

Giao Bộ Tài chính chi tiết hoá biểu thuế doanh thu đã được bổ sung sửa đổi ban hành kèm theo quyết định số 472-NQ/HĐNN8 ngày 10-9-1991 của Hội đồng Nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 10 năm 1991. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Xem thêm
Quyết định số 1906/2003/QĐ-UB quy định cơ chế hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp nộp thuế XNK,TTĐB

Quy định cơ chế hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu (gọi tắt là thuế xuất nhập khẩu). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2003 đến hết ngày 31/12/2005.

Xem thêm
Thông tư số 168/1998/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 84 /1998/NĐ-CP về luật thuế TTĐB

Thông tư số 168/1998/TT-BTC của Bộ lao động thương binh và xã hội ngày 21 tháng 12 năm 1998 hướng dẫn thi hành nghị định số 84 /1998/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế Tiêu thụ đặc biệt.

Xem thêm
Nghị định số 352-HĐBT năm 1990 quy định chi tiết thi hành luật thuế Tiêu thụ đặc biệt

Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt gồm tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có sản xuất mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trên lãnh thổ Việt Nam quy định tại điều 9 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Mỗi mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt một lần ở khâu sản xuất. Cơ sở trực tiếp sản xuất không phải nộp thuế doanh thu trên số hàng đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Xem thêm
Thông tư số 186/1998/TT-BTC năm 1998 hướng dẫn kế toán thuế XK, thuế NK , thuế TTĐB

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/1999. Các quy định về kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt trong các văn bản chế độ kế toán đã ban hành trước đây trái với thông tư này đều bãi bỏ.

Xem thêm

0945 589 666

Chat Zalo
DMCA.com Protection Status