Hotline: 0886856666

Hệ thống Danh sách các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS)

(5/5) - 66 bình chọn.
28/09/2021 5645

Qua bài viết này, Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Hệ thống các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) mới nhất

Danh mục Hệ thống các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS)

(Các bạn có thể click vào từng Chuẩn mực sẽ có bài viết chi tiết hướng dẫn cho từng Chuẩn mực đó)

Đợt 1: Ban hành ngày 31/12/2001 gồm 4 chuẩn mực sau: Văn bản ban hành Văn Bản hướng dẫn
VAS 02 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 02 - Hàng tồn kho (Theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng bộ tài chính) Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)
VAS 03 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 03 - Tài sản cố định hữu hình
VAS 04 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 04 - Tài sản cố định vô hình
VAS 14 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 14 - Doanh thu và thu nhập khác
Đợt 2: Ban hành ngày 31/12/2002 gồm 6 chuẩn mực sau: Văn bản ban hành Văn Bản hướng dẫn
VAS 01 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 01 - Chuẩn mực chung (Theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng bộ tài chính) Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)
VAS 06 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 06 - Thuê tài sản
VAS 10 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
VAS 15 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 15 - Hợp đồng xây dựng
VAS 16 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 - Chi phí đi vay
VAS 24 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 24 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Đợt 3: Ban hành ngày 30/12/2003 gồm 6 chuẩn mực sau: Văn bản ban hành Văn Bản hướng dẫn
VAS 05 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 05 - Bất động sản đầu tư (Theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng bộ tài chính) (Theo Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng bộ tài chính)
VAS 07 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 07 - Các khoản đầu tư vào công ty liên kết
VAS 08 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 08 - Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
VAS 21 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 21 - Trình bày báo cáo tài chính
VAS 25 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản Đầu tư vào công ty con
VAS 26 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 26 - Thông tin về các bên liên quan.
Đợt 4: Ban hành ngày 15/02/2005 gồm 6 chuẩn mực sau: Văn bản ban hành Văn Bản hướng dẫn
VAS 17 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp (Theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng bộ tài chính) Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006  của Bộ trưởng bộ tài chính)
VAS 22 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 22 - Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
VAS 23 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 23 - Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
VAS 27 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ
VAS 28 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 28 - Báo cáo bộ phận
VAS 29 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 29 - Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
Đợt 5: Ban hành ngày 28/12/2005 gồm 4 chuẩn mực sau: Văn bản ban hành Văn Bản hướng dẫn
VAS 11 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 11 - Hợp nhất kinh doanh (Theo quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng bộ tài chính) Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng bộ tài chính)
VAS 18 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 18 - Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
VAS 19 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 19 - Hợp đồng bảo hiểm
VAS 30 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 30 - Lãi trên cổ phiếu


Qua bài viết này, Thành Nam đã hướng dẫn đến bạn đọc: Hệ thống các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS), có danh mục chi tiết của các Chuẩn mực kế toán (VAS).

Nếu các bạn đọc có câu hỏi gì, hãy để ở dưới phần bình luận, đội ngũ chuyên gia của Thành Nam luôn sẵn sàng để hỗ trợ, giải đáp mọi thắc mắc từ phía độc giả.

Xem thêm Danh mục Hệ thống Tài khoản Kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư 200 có chi tiết hạch toán theo từng tài khoản

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo