Hotline: 0945 589 666
Nghị định số 325-HĐBT quy định thi hành quyết định bổ sung sửa đổi thuế doanh thu và thuế TTĐB

Giao Bộ Tài chính chi tiết hoá biểu thuế doanh thu đã được bổ sung sửa đổi ban hành kèm theo quyết định số 472-NQ/HĐNN8 ngày 10-9-1991 của Hội đồng Nhà nước. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 10 năm 1991. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Xem thêm
Quyết định số 1906/2003/QĐ-UB quy định cơ chế hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp nộp thuế XNK,TTĐB

Quy định cơ chế hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu (gọi tắt là thuế xuất nhập khẩu). Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2003 đến hết ngày 31/12/2005.

Xem thêm
Thông tư số 168/1998/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định số 84 /1998/NĐ-CP về luật thuế TTĐB

Thông tư số 168/1998/TT-BTC của Bộ lao động thương binh và xã hội ngày 21 tháng 12 năm 1998 hướng dẫn thi hành nghị định số 84 /1998/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thuế Tiêu thụ đặc biệt.

Xem thêm
Nghị định số 352-HĐBT năm 1990 quy định chi tiết thi hành luật thuế Tiêu thụ đặc biệt

Đối tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt gồm tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế có sản xuất mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt trên lãnh thổ Việt Nam quy định tại điều 9 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Mỗi mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt một lần ở khâu sản xuất. Cơ sở trực tiếp sản xuất không phải nộp thuế doanh thu trên số hàng đã nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Xem thêm
Thông tư số 186/1998/TT-BTC năm 1998 hướng dẫn kế toán thuế XK, thuế NK , thuế TTĐB

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/1999. Các quy định về kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt trong các văn bản chế độ kế toán đã ban hành trước đây trái với thông tư này đều bãi bỏ.

Xem thêm
Thông tư số 74A-TC/TCT hướng dẫn thi hành nghị định số 56-CP luật thuế Tiêu thụ đặc biệt

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gồm thuốc lá điếu, xì gà, rượu các loại, bia các loại, pháo các loại. Mỗi mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt một lần ở nơi sản xuất. Cơ sở sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt tại nơi sản xuất.

Xem thêm
Quyết định số 2153/QĐ-BTC miễn thuế hàng quà biếu, tặng mang mục đích từ thiện

Quyết định miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế Giá trị gia tăng và thuế Tiêu thụ đặc biệt hàng quà biếu, tặng mang mục đích từ thiện.

Xem thêm
Quyết định số 472-QĐ/HĐNN8 năm 1991 bổ sung sửa đổi thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt

Sửa đổi bổ sung thuế suất đối với một số nghành nghề kinh doanh trong biểu thuế doanh thu ban hành kèm theo Luật thuế doanh thu. Sửa đổi thuế suất đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 10 năm 1991.

Xem thêm
Thông tư số 05/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành NĐ số 26/2009/NĐ-CP và NĐ số 113 /2011/NĐ-CP

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

Xem thêm
Thông báo số 360/TB-VPCP Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT, TTĐB, TNCN, TNDN

Thông báo số 360/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp, luật thuế Thu nhập cá nhân và luật thuế Tài nguyên.

Xem thêm

0945 589 666

Chat Zalo
DMCA.com Protection Status