Hotline: 0886856666

Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt trong Tiếng Anh là gì?

(5/5) - 66 bình chọn.
16/09/2021 919

 

Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, đặc điểm Thuế Tiêu thụ đặc biệt bằng tiếng Anh và Tiếng Việt? và một số thông tin khác về Thuế tiêu thụ đặc biệt. Sẽ được Thành Nam chia sẻ chi tiết thông qua bài viết: Thuế Tiêu thụ đặc biệt trong tiếng Anh là gì?

1. Thuế Tiêu thụ Đặc biệt trong Tiếng Anh là gì? 

Trong tiếng Anh, Thuế Tiêu thụ Đặc biệt là "Excise tax"

Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì?
Thuế tiêu thụ đặc biệt tiếng Anh là gì?

2. Định nghĩa Thuế Tiêu thụ Đặc biệt trong Tiếng Anh là gì? 

Định nghĩa Tiếng Anh: Excise tax is a tax imposed on a number of goods and services on the list that the State requires to regulate production or guide consumption.

Định nghĩa Tiếng Việt: Thuế tiêu thụ đặc biệt là loại thuế đánh vào một số loại hàng hoá, dịch vụ nằm trong danh mục mà nhà nước quy định cần điều tiết sản xuất hoặc hướng dẫn tiêu dùng.

3. Các đặc điểm của Thuế tiêu thụ đặc biệt trong Tiếng Anh là gì?

Excise tax is an indirect tax, levied on a number of taxable goods and services in accordance with the Law on Excise tax in order to regulate production and consumption of each individual country in a given period.

Thuế tiêu thụ đặc biệt là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm điều tiết hướng dẫn sản xuất, điều tiết tiêu dùng của mỗi quốc gia trong từng thời kỳ nhất định.

Excise tax is constituted in the price of goods and services and is borne by consumers when buying goods and using services.

Thuế tiêu thụ đặc biệt được cấu thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

 

Trên đây, Thành Nam đã giới thiệu đến Bạn đọc bài viết: Thuế tiêu thụ đặc biệt trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa và các dặc điểm của Thuế tiêu thụ đặc biệt trong tiếng Anh.

Ngoài ra: Các bạn có thể đọc thêm về: Luật Thuế Tiêu thụ Đặc biệt số 27/2008/QH12 Năm 2008

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo