Hotline: 0886856666

Các trường hợp được Hoàn thuế Thu nhập cá nhân | Điều kiện và Thủ tục hoàn thuế TNCN

(5/5) - 66 bình chọn.
21/11/2021 961

 

Hoàn thuế Thuế Thu nhập cá nhân là thủ tục quan trọng, được nhiều bạn đọc quan tâm.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Các trường hợp được Hoàn thuế Thu nhập cá nhân | Điều kiện và Thủ tục hoàn thuế TNCN.

1. Hoàn thuế Thu nhập cá nhân là gì?

Hoàn thuế Thu nhập cá nhân là việc các cơ quan quản lý có thẩm quyền hoàn trả lại số tiền thuế thu nhập cá nhân đã thu của tổ chức hoặc cá nhân trước đó do khoản thuế này được nộp thừa, nộp trước, hoặc bị thu sai vượt mức so với quy định của pháp luật hiện hành về thuế.

2. Khi nào được Hoàn thuế Thu nhập cá nhân

Theo khoản 2, Điều 8, Luật Thuế Thu nhập cá nhân năm 2007 số 04/2007/QH12:

Cá nhân được hoàn thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau đây:

a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân

Theo điều 23 Thông tư 92/2015/TT-BTC:

Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

4. Hồ sơ hoàn thuế Thu nhập cá nhân

Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế

Nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] - “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] - “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

5. Cách tính số thuế Thu nhập cá nhân được hoàn

Công thức xác định số thuế Thu nhập cá nhân được hoàn như sau:

Số tiền thuế TNCN được hoàn = Số tiền thuế TNCN đã nộp (1)  - Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế (2)

Trong đó:

(1) Số thuế TNCN đã nộp được xác định trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước (đối với doanh nghiệp hoặc cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước theo mã số thuế của cá nhân người nộp thuế) hoặc chứng từ khấu trừ thuế TNCN (đối với cá nhân).

(2) Số thuế TNCN phải nộp theo quyết toán thuế = [Thu nhập tính thuế / 12 tháng] x Thuế suất x 12 tháng

Trong đó:

- Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

- Thu nhập chịu thuế: Là tổng thu nhập từ tiền lương tiền công mà cá nhân thực nhận từ 01/01 đến 31/12 năm quyết toán.

- Các khoản giảm trừ, bao gồm:  Giảm trừ gia cảnh (bản thân + người phụ thuộc) + Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện + Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có)

- Thuế suất:

Đối với cá nhân cư trú: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đối với cá nhân cư trú được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần

Đối với cá nhân không cư trú: Thuế suất được xác định là 20%.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Các trường hợp được Hoàn thuế Thu nhập cá nhân | Điều kiện và Thủ tục hoàn thuế TNCN.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo