Hotline: 0886856666

Thuế Gián thu là gì? So sánh Thuế Gián thu và Thuế Trực thu

(5/5) - 66 bình chọn.
23/11/2021 403

 

Nghiên cứu về thuế không chỉ có ý nghĩa về lý thuyết mà còn có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn. Hệ thống thuế một quốc gia thường do nhiều loại thuế hợp thành. Mỗi loại thuế có đặc điểm và chức năng riêng nhưng nếu phân tích cân nhắc theo nhũng tiêu chí nhất định thì một số loại thuế lại có chức năng, đặc điểm tương tự, có thể gộp thành một “loại”. Việc tìm ra những loại thuế với những đặc tính chung sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà lập pháp, hành pháp; với chính những đối tượng có liên quan đến hoạt động về thuế.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Thuế gián thu là gì? Có những loại Thuế gián thu nào? Đặc điểm của Thuế gián thu. So sánh Thuế gián thu và Thuế trực thu

1. Thuế gián thu là gì?

Thuế gián thu là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập, lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Chúng được gọi là Thuế gián thu vì người có nghĩa vụ nộp thuế thường là người gánh chịu thuế. Nói cách khác, người nộp thuế không thể chuyển nghĩa vụ thuế sang cho các đối tượng khác.

Thuế gián thu bao gồm các loại thuế như thuế xuất nhập khẩu, thuế gắn với sản xuất và bán hàng hoá. Gọi chúng là thuế gián thu vì người gánh chịu thuế là khách hàng nhưng người nộp thuế lại là người bán hàng, nhà nhập khẩu. Nói khác đi, đã có sự chuyển nghĩa vụ thuế từ khách hàng sang người kinh doanh.

Thuế gián thu có ưu điểm thường hạn chế sự phản ứng thuế từ người gánh chịu thuế nhưng lại không tạo ra sự bình đẳng về điều tiết thu nhập của những đối tượng có thu nhập chênh lệch.

2. Có những loại Thuế gián thu nào?

Thuế gián thu bao gồm các loại thuế như:

  • Thuế Giá trị gia tăng,
  • Thuế Xuất nhập khẩu,
  • Thuế Tiêu thụ đặc biệt,
  • Thuế gắn với sản xuất và bán hàng hóa,...

3. Đặc điểm của Thuế gián thu

Ưu điểm: Thuế gián thu có ưu điểm thường hạn chế sự phản ứng thuế từ người gánh chịu thuế.

Nhược điểm: Thuế gián thu không tạo ra sự bình đẳng về điều tiết thu nhập của những đối tượng có thu nhập chênh lệch.

Xác định Thuế gián thu và thuế trực thu có ý nghĩa pháp lí quan trọng.

Để đảm bảo nguồn thu cho nhà nước, cần gia tăng (ban hành luật điều chỉnh) các loại thuế gián thu nhưng sẽ làm tăng khoảng cách thu nhập và trong chừng mực nào đó, sẽ hạn chế tiêu dùng xã hội. Cho dù vậy, thực tế ở các quốc gia (trong đó có Việt Nam), các loại Thuế trực thu thường không phổ biến bằng thuế gián thu do sự dễ dàng chấp nhận hơn từ phía khách hàng đối với các loại thuế gián thu.

Để đảm bảo tính công bằng trong điều tiết thu nhập, cần gia tăng (ban hành luật điều chỉnh) các loại Thuế trực thu. Tuy vậy, việc tăng các loại Thuế trực thu lại đứng trước nguy cơ không thu hút, khuyến khích việc công khai thu nhập và gây ra sự phản ứng từ người nộp thuế.

4. So sánh Thuế gián thu và Thuế trực thu

Mỗi loại Thuế trực thu và Thuế gián thu đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Việc tìm hiểu cách vận hành và phân loại hai loại thuế này sẽ cho Nhà quản lý có thể điều tiết nền kinh tế theo hướng tốt nhất. Sau đấy, Chúng ta sẽ cùng đi so sánh Thuế Gián thu và Thuế trực thu.

Nội dung phân tích

Thuế gián thu

Thuế trực thu

Định nghĩa

Là thuế gián tiếp được phản ánh vào giá trị hàng hóa, dịch vụ

Người nộp thuế và người chịu thuế không phải là một.

Là thuế đánh trực tiếp vào thu nhập của người nộp thuế.

Người nộp thuế cũng là người chịu thuế.

Ưu điểm

Người gánh chịu thuế thường dễ chấp nhận do không có sự chuyển dịch về thuế và có một sự đảm bảo chắc chắn rằng phải thực hiện một nghĩa vụ nộp tiền.

Đảm bảo công bằng trong việc điều tiết thu nhập thặng dư của người nộp thuế

Nhược điểm

Không tạo ra sự bình đẳng về điều tiết thu nhập của những đối tượng có thu nhập chênh lệch

Thường gây ra phản ứng của người của người nộp thuế do tác động trực tiếp đến thu nhập.

Góc độ nhà quản lý thuế

Dễ xác định và dễ thu, do đã được gắn vào giá trị hàng hóa, dịch vụ

Khó thu, phụ thuộc vào ý thức, trách nhiệm của người nộp thuế.

Mức độ tác động vào nền kinh tế

Tác động trực tiếp vào giá cả hàng hóa, do đó, sẽ dễ gây ra những biến động trên thị trường.

Ít tác động vào giá cả hàng hóa, dịch vụ.

Các loại thuế

Thuế Giá trị gia tăng,

Thuế Xuất nhập khẩu,

Thuế Tiêu thụ đặc biệt,

Thuế gắn với sản xuất và bán hàng hóa,...

Thuế Thu nhập Doanh nghiệp,

Thuế Thu nhập Cá nhân,

Thuế đánh vào của cải,

Thuế đánh vào đối tượng thường trú,...

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Thuế gián thu là gì? Có những loại Thuế gián thu nào? Đặc điểm của Thuế gián thu. So sánh Thuế gián thu và Thuế trực thu.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật
Hồ sơ năng lực

0886856666

Chat Zalo