Hotline: 0945 589 666

Kế toán thuế là gì? Mục đích và Công việc của Kế toán thuế

(5/5) - 66 bình chọn.
26/11/2021 37

 

Kế toán thuế là công tác kế toán có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với mọi tổ chức, cá nhân. Kế toán thuế giúp ghi nhận và phản ánh chính xác và đầy đủ nghĩa vụ về thuế của các đối tượng nộp thuế, từ đó giảm thiểu các rủi ro về thuế, đồng thời đảm bảo các quyền lợi kinh tế và trách nhiệm của người nộp thuế.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Kế toán thuế là gì? Mục đích và các nguyên tắc, Các công việc của Kế toán thuế.

1. Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là một bộ phận cơ bản của Kế toán tài chính, gắn liền với nội dung công việc của ngành thuế.

Kế toán thuế có phạm vi hoạt động rất rộng, liên quan đến tất cả các đối tượng nộp thuế, vừa mang tính tổng hợp, vừa mang tính cụ thể.

2. Mục đích của Kế toán thuế:

Qua khái niệm của Kế toán thuế, ta có thể xác định được mục đích của kế toán thuế như sau:

 • Kế toán thuế ghi chép, phản ánh các nghiệp vụ tài chính phát sinh trong quá trình quản lý thuế, làm tài liệu cơ sở phục vụ cho công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch thuế.
 • Kế toán thuế theo dõi diễn biến quá trình nộp thuế của từng đối tượng nộp thuế, phục vụ công việc quản lý theo luật thuế.
 • Kế toán thuế ghi chép, phản ánh kết quả thực hiện của từng luật thuế phục vụ cho việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung luật thuế.

3. Yêu cầu công tác kế toán thuế:

Để đạt được những mục đích nêu trên, yêu cầu đặt ra với công tác kế toán thuế là:

 • Phải ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác số thuế của từng đối tượng nộp thuế đã nộp vào kho bạc. Vì đó là trách nhiệm của các đối tượng nộp thuế, thể hiện việc chấp hành luật pháp của công dân.
 • Phải phản ánh khách quan, trung thực các sự kiện thuế phát sinh. Vì số liệu của kế toán thuế gắn liền với tài sản của nhà nước và quyền lợi kinh tế của các đối tượng nộp thuế, đồng thời còn phục vụ cho mục đích nghiên cứu khác trong nền kinh tế xã hội.
 • Phải đảm bảo tính kịp thời về ghi chép, phản ánh cập nhật các nghiệp vụ thuế phát sinh xuất phát từ yêu cầu tăng cường quản lý chỉ đạo thu thuế và vai trò kiểm tra của kế toán thuế.

4. Các nguyên tắc của kế toán thuế:

Nguyên tắc cơ bản của kế toán thuế là nguyên tắc tập trung thống nhất. Nguyên tắc này được thể hiện trong việc xây dựng cơ cấu tổ chức của ngành thuế thấp nhất theo ngành dọc và chịu sự lãnh đạo tập trung theo ngành, đồng thời chịu sự lãnh đạo của chính quyền, đồng cấp.

Nội dung của nguyên tắc bao gồm:

 • Thống nhất áp dụng một chế độ kiểm toán ở các cấp do Bộ Tài chính ban hành.
 • Thống nhất toàn bộ mẫu biểu kế toán, đơn vị tính toán và thống nhất các nghiệp vụ xử lý trong tính toán thuế.

5. Các công việc Kế toán thuế:

 icon tich xanh    Công việc Kế toán thuế hàng tháng:

 • Thực hiện thủ tục ban đầu về thuế (Đặt in hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn, đóng thuế môn bài, ...);
 • Thu thập hồ sơ, chứng từ của doanh nghiệp hàng tháng.
 • Rà soát, kiểm tra chứng từ, đánh giá tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ;
 • Cân đối đầu ra, đầu vào, cảnh báo các rủi ro về thuế;
 • Dự báo mức thuế phải nộp hàng tháng, quý, năm;
 • Lập các loại tờ khai thuế theo quy định;

icon tich xanh    Công việc Kế toán thuế hàng quý:

 • Lập các loại tờ khai thuế;
 • Tư vấn tối ưu số thuế phải nộp;

icon tich xanh    Công việc Kế toán thuế cuối năm:

 • Lập một bộ Báo cáo tài chính năm theo quy định;
 • Lập tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp;
 • Lập tờ khai Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.
 • In Sổ sách chứng từ theo quy định.

icon tich xanh    Các công việc có liên quan khác:

 • Lập Báo cáo Vay vốn ngân hàng;
 • Thực hiện Dịch vụ Hoàn thuế;
 • Thực hiện Dịch vụ Quyết toán thuế, Trực tiếp giải trình và cung cấp hồ sơ cho Cơ quan thuế;

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Kế toán thuế là gì? Mục đích và các nguyên tắc, Các công việc của Kế toán thuế.

Dịch vụ Kiểm toán - Dịch vụ Kế toán - Công ty Kiểm toán Đất Việt - Chi nhánh Thành Nam
Bài viết liên quan

0945 589 666

Chat Zalo