Hotline: 0886856666

Cách hạch toán Thuế thu nhập cá nhân - Tài khoản 3335

(5/5) - 66 bình chọn.
23/12/2021 1603

 

Thuế thu nhập cá nhân được hạch toán thông qua Tài khoản 3335 được hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015).

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ hướng dẫn đến bạn đọc: Cách hạch toán Tài khoản 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân

CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 3335 - THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015)

Thay thế Chế độ Kế toán theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản 3335

a) Tài khoản 3335 dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế thu nhập cá nhân phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm.

b) Doanh nghiệp chủ động tính, xác định và kê khai số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho Nhà nước theo luật định; Kịp thời phản ánh vào sổ kế toán số thuế phải nộp, đã nộp, được khấu trừ, được hoàn...

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 3335 – Thuế thu nhập cá nhân

Bên Nợ:

- Số thuế thu nhập cá nhân đã nộp vào Ngân sách Nhà nước;

- Số thuế được giảm trừ vào số thuế phải nộp;

Bên Có:

- Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Số dư bên Có:

Số thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Trong trường hợp cá biệt, TK 3335 có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ (nếu có) của TK 3335 phản ánh số thuế thu nhập cá nhân đã nộp lớn hơn số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho Nhà nước, hoặc có thể phản ánh số thuế đã nộp được xét miễn, giảm hoặc cho thoái thu nhưng chưa thực hiện việc thoái thu.

3. Cách hạch toán Thuế thu nhập cá nhân

Khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp khấu trừ tại nguồn tính trên thu nhập chịu thuế của công nhân viên và người lao động khác, ghi:

Nợ TK 334 - Phải trả người lao động

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335).

- Khi chi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài, doanh nghiệp phải xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính trên thu nhập không thường xuyên chịu thuế theo từng lần phát sinh thu nhập, ghi:

+ Trường hợp chi trả tiền thù lao, dịch vụ thuê ngoài... ngay cho các cá nhân bên ngoài, ghi:

Nợ các TK 623627641642635 (tổng số phải thanh toán); hoặc

Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (tổng số tiền phải thanh toán); hoặc

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng tiền phải thanh toán) (3531)

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335) (số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)

Có các TK 111112 (số tiền thực trả).

+ Khi chi trả các khoản nợ phải trả cho các cá nhân bên ngoài có thu nhập, ghi:

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (tổng số tiền phải trả)

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)

Có các TK 111112 (số tiền thực trả).

- Khi nộp thuế thu nhập cá nhân vào Ngân sách Nhà nước thay cho người có thu nhập, ghi:

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335)

Có các TK 111112,...

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã hướng dẫn đến bạn đọc: Cách hạch toán Tài khoản 3335 – Thuế Thu nhập cá nhân

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật
Hồ sơ năng lực

0886856666

Chat Zalo