Hotline: 0886856666

Mẫu Chứng từ ghi sổ mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
14/12/2021 2335

 

Mẫu Chứng từ ghi sổ được quy định tại Danh mục và Mẫu sổ Kế toán trong Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Chứng từ ghi sổ mới nhất và Cách lập. Tải Mẫu Chứng từ ghi sổ mới nhất.

1. Nội dung Mẫu Chứng từ ghi sổ

Nội dung của Chứng từ ghi sổ: Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian (Nhật ký). Sổ này vừa dùng để đăng ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ, vừa để kiểm tra, đối chiếu số liệu với Bảng Cân đối số phát sinh.

2. Mẫu Chứng từ ghi sổ

Tải Mẫu Chứng từ ghi sổ theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S02a-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số:........

Ngày..... tháng.... năm ....

Trích yếu

Số hiệu tài khoản

Số tiền

Ghi chú

Nợ

A

B

C

1

D

Cộng

x

x

x

      Kèm theo..... chứng từ gốc

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

3. Cách lập Mẫu Chứng từ ghi sổ:

Cột A: Ghi số hiệu của Chứng từ ghi sổ.

Cột B: Ghi ngày, tháng lập Chứng từ ghi sổ.

Cột 1: Ghi số tiền của Chứng từ ghi sổ.

Cuối trang sổ phải cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau.

Đầu trang sổ phải ghi số cộng trang trước chuyển sang.

Cuối tháng, cuối năm, kế toán cộng tổng số tiền phát sinh trên Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ, lấy số liệu đối chiếu với Bảng Cân đối số phát sinh.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Chứng từ ghi sổ mới nhất và Cách lập. Tải Mẫu Chứng từ ghi sổ mới nhất.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo