Hotline: 0886856666

Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
01/12/2021 255

 

Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ  được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mới nhất và Cách lập. Tải mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mới nhất

1. Mục đích mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

Mục đích của mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ: dùng để phản ánh tổng giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế và giá hạch toán và phân bổ giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất dùng cho các đối tượng sử dụng hàng tháng (Ghi có TK 152,153, Nợ các tài khoản liên quan), Bảng này còn dùng để phân bổ giá trị công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần có giá trị lớn, thời gian sử dụng dưới một năm hoặc trên một năm đang được phản ánh trên TK 242.

2. Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng  cụ

Tải Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

  

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

                     Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

Tháng......năm......

       Số:..................

Ghi Có các TK

Tài khoản 152

Tài khoản  153

Tài khoản242

STT

Đối tượng sử dụng

(Ghi Nợ các TK)

Giá hạch toán

Giá thực

 tế

Giá hạch toán

Giá thực

 tế

A

B

1

2

3

4

5

1

TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

  • Phân xưởng (sản phẩm)…
  • …………………………..

2

3

4

5

6

7

TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

TK 627 – Chi phí sản xuất chung

  • Phân xưởng……………….

TK 641 – Chi phí bán hàng

TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

TK 242- Chi phí trả trước

……………………….

Cộng

               Ngày .... tháng ....năm ....

    Người lập biểu

   Kế toán trưởng

       (Ký, họ tên)

  (Ký, họ tên)                                                             

 

3. Cách lập Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

- Bảng gồm các cột dọc phản ánh các loại nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ xuất dùng trong tháng tính theo giá hạch toán và giá thực tế, các dòng ngang phản ánh các đối tượng sử dụng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.

- Căn cứ vào các chứng từ xuất kho vật liệu và hệ số chênh lệch giữa giá hạch toán và giá thực tế của từng loại vật liệu để tính giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ xuất kho.

Giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho trong tháng theo giá thực tế phản ánh trong Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo từng đối tượng sử dụng được dùng làm căn cứ để ghi vào bên Có các Tài khoản 152, 153, 242 của các Bảng kê, Nhật ký - Chứng từ và sổ kế toán liên quan tuỳ theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng (Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái TK 152, 153,...). Số liệu của Bảng phân bổ này đồng thời được sử dụng để tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm, dịch vụ.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mới nhất và Cách lập.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo