Hotline: 0945589666

Mẫu Bảng giấy đi đường mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
29/11/2021 261

 

Mẫu Bảng giấy đi đường  được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Bảng giấy đi đường mới nhất và Cách lập. Tải mẫu Bảng giấy đi đường.

1. Mục đích mẫu Bảng giấy đi đường 

Mục đích của mẫu Bảng giấy đi đường: là căn cứ để cán bộ và người lao đôngj làm thủ tục cần thiết khi đến nơi công tác và thanh toán công tác phí, tàu xe khi về doanh nghiệp

2. Mẫu Bảng giấy đi đường

Tải Mẫu Bảng giấy đi đường theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY


Đơn vị:...........

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Mẫu số: 04 - LĐTL

Bộ phận: .......

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=========&=========

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐI ĐƯỜNG

Số: .........................

Cấp cho:.............................................................................................................

Chức vụ: :...........................................................................................................

Được cử đi công tác tại: :...................................................................................

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số........ ngày........ tháng........ năm........

Từ ngày...... tháng...... năm...... đến ngày...... tháng...... năm.............................

                                                                    Ngày...... tháng...... năm......

                                                                                             Người duyệt

                                                                                       (Ký, họ tên, đóng dấu)

Tiền ứng trước

Lương...........................đ

Công tác phí.................đ

Cộng.............................đ

 

Nơi đi

Ngày

Phương

Độ dài

Số ngày

Lý do

Chứng nhận

 

Nơi đến

tiện

chặng

công

lưu trú

của cơ quan

 

sử dụng

đường

tác

(Ký tên, đóng dấu)

 

1

2

3

4

5

6

7

 

 

Nơi đi...

 

Nơi đến...

 

 

Nơi đi...

 

Nơi đến...

- Vé người.........................................vé

x......................đ = .............................đ

- Vé cước ......................................... vé

x......................đ = .............................đ

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại....... vé

x......................đ = .............................đ

- Phòng nghỉ......................................vé

x......................đ = .............................đ

1- Phụ cấp đi đường: cộng.............................................đ

2- Phụ cấp lưu trú:

Tổng cộng ngày công tác:..............................................đ

Ngày ... tháng ... năm ...

Duyệt

Số tiền được thanh toán là:..........................

Người đi công tác

Phụ trách bộ phận

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)


3. Cách lập mẫu Bảng giấy đi đường 

Sau khi có lệnh cử cán bộ, người lao động đi công tác, bộ phận hành chính làm thủ tục cấp giấy đi đường. Người đi công tác có nhu cầu ứng tiền tàu xe, công tác phí... mang giấy đi đường đến phòng kế toán làm thủ tục ứng tiền.

Cột 1: Ghi nơi đi, nơi đến công tác.

Cột 2: Ghi ngày đi và ngày đến.

Khi đến nơi công tác, cơ quan đến công tác phải xác nhận ngày, giờ đến và đi  (đóng dấu và chữ ký xác nhận của người có trách nhiệm ở cơ quan đến công tác).

Cột 3: Phương tiện sử dụng: Cần ghi rõ đi ô tô cơ quan,  ô tô khách, tàu hoả, máy bay ...

          Cột 5: Ghi thời gian công tác.

          Cột 6: Ghi lý do lưu trú.

           Cột 7: Lấy chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu của nơi cán bộ, người lao động đến công tác.

Khi đi công tác về người đi công tác xuất trình giấy đi đường để phụ trách bộ phận xác nhận ngày về và thời gian được hưởng lưu trú. Sau đó đính kèm các chứng từ trong đợt công tác (như vé tàu xe, vé phà, hoá đơn thanh toán tiền phòng nghỉ...) vào giấy đi đường và nộp cho phòng kế toán để làm thủ tục thanh toán công tác phí, thanh toán tạm ứng. Sau đó chuyển cho kế toán trưởng duyệt chi thanh toán.Giấy đi đường và các chứng từ liên quan được lưu ở phòng kế toán. 

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Bảng giấy đi đường mới nhất và Cách lập .

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0945589666

Chat Zalo