Hotline: 0945 589 666
Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP

Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem thêm
Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ? Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào ? Những lưu ý tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem thêm

0945 589 666

Chat Zalo
DMCA.com Protection Status