Hotline: 0886856666

Ebook 1.11 VACPA mới nhất - Tài liệu hỗ trợ tra cứu văn bản về Kế toán - Kiểm toán - Thuế

(5/5) - 66 bình chọn.
03/08/2021 1912

Ebook 1.11 VACPA là tài liệu hỗ trợ tra cứu văn bản về Kế toán - Kiểm toán - Thuế do Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA) ban hành, nhằm hỗ trợ người dùng trong việc tra cứu, tìm hiểu các quy định của văn bản pháp luật một cách nhanh chóng, thuận tiện và hữu hiệu nhất.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam xin được phép chia sẻ đến bạn đọc: Ebook VACPA 1.11 mới nhất. Tải Ebook VACPA 1.11 mới nhất tại cuối bài viết.

Ebook 1.11 VACPA Tài liệu hỗ trợ tra cứu văn bản về Kế toán - Kiểm toán - Thuế

Ebook 1.11 VACPA Hỗ trợ tra cứu văn bản Kế toán - Kiểm toán - Thuế

***

“Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” (Ebook) đã được VACPA xây dựng nhằm hỗ trợ Hội viên tra cứu, tìm kiếm các văn bản quy phạm pháp luật một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất phục vụ các hoạt động dịch vụ kiểm toán, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác của doanh nghiệp kiểm toán.

Trên cơ sở Ebook 1.10 đã phân loại các văn bản pháp luật chi tiết hơn theo từng lĩnh vực, VACPA đã thực hiện nâng cấp lên phiên bản Ebook 1.11 để cập nhật hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính đến ngày 31/12/2019 để tiếp tục bổ sung, cập nhật thêm nhiều văn bản mới để đáp ứng yêu cầu thực tế và được in đậm và đánh dấu nền màu vàng, cụ thể như sau:

-  Về kế toán, kiểm toán đã cập nhật: 

 • Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ; Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ;
 • Thông tư 133/2018/TT-BTC hướng dẫn lập Báo cáo tài chính nhà nước;
 • Thông tư 05/2019/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô; 
 • Thông tư 31/2019/TT-NHNN quy định về hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô;
 • Thông tư 70/2019/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã;
 • Thông tư 76/2019/TT-BTC về hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi;
 • Thông tư 79/2019/TT-BTC về hướng dẫn Chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công;
 • Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 292/2016/TT-BTC về hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và
 • Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;
 • Quyết định 02/2019/QĐ-KTNN về Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng.

Đồng thời Ebook VACPA 1.11 đã bổ sung chương trình kiểm toán mẫu báo cáo tài chính do VACPA cập nhật lần thứ 3 năm 2019.

- Về thuế đã cập nhật: 

 • Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14;
 • Nghị định số 14/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt;
 • Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ;
 • Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất;
 • Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022;
 • Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 • Thông tư 66/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;
 • Thông tư 43/2019/TT-BTC hướng dẫn quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế;
 • Thông tư 42/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 128/2014/TT-BTC hướng dẫn về giảm thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại khu kinh tế;
 • Thông tư 20/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
 • Thông tư 19/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 304/2016/TT-BTC về Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy,…

- Về chứng khoán đã cập nhật: 

 • Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
 • Thông tư 21/2019/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và chuyển nhượng vốn nhà nước theo phương thức dựng sổ;
 • Thông tư 13/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 180/2015/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết;
 • Thông tư 35/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 115/2017/TT-BTC hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán và Thông tư 116/2017/TT-BTC hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
 • Thông tư 128/2018/TT-BTC quy định về giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam;
 • Quyết định 1517/QĐ-UBCK về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính,…

- Về lao động đã cập nhật: 

 • Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14;
 • Nghị định số 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;
 • Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;
 • Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động;
 • Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng;
 • Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;
 • Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;
 • Thông tư 09/2019/TT-BLĐTBXH bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật , liên tịch ban hành; 
 • Quyết định 618/QĐ-BHXH năm 2019 về mẫu “Thông báo Kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp" do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành,…

- Về trích lập dự phòng đã cập nhật: 

 • Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp; 
 • Thông tư 32/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 19/2013/TT-NHNN quy định về mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam,…

- Và nhiều văn bản quan trọng khác như: 

 • Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;
 • Nghị định số 80/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi;
 • Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP;
 • Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
 • Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 • Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
 • Nghị định 86/2019/NĐ-CP quy định về mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
 • Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;
 • Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh;
 • Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng;
 • Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
 • Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước;
 • Thông tư 80/2019/TT-BTC về hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP hướng dẫn về hoạt động thương mại biên giới; 
 • Thông tư 75/2018/TT-BTC quy định về chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi;
 • Thông tư 37/2018/TT-BTC hướng dẫn về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công,…

Ebook 1.11 VACPA Tài liệu hỗ trợ tra cứu văn bản về Kế toán - Kiểm toán - Thuế

Giao diện Ebook 1.11 VACPA Tài liệu hỗ trợ tra cứu văn bản về Kế toán - Kiểm toán - Thuế


Ebook 1.11 gồm 03 phần:

Phần thứ nhất: Danh mục các văn bản pháp luật (tiếng Việt):

 Phần này gồm các văn bản trong các lĩnh vực được hệ thống theo 09 loại:

 • A. Chiến lược kế toán, kiểm toán đến năm 2020, tầm nhìn 2030;
 • B. Kế toán;
 • C. Kiểm toán;
 • D. Thuế;
 • E. Chứng khoán;
 • F. Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
 • G. Kinh doanh bảo hiểm;
 • H. Chi phí, tài chính;
 • I. Các quy định khác.

Phần thứ hai: Các tài liệu do VACPA ban hành:

Phần này gồm các văn bản:

 • Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC (cập nhật lần 3 năm 2019);
 • Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCTC (cập nhật lần 2 năm 2016);
 • Hồ sơ kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán BCQTDAHT (xây dựng mới năm 2016);
 • Quy chế kiểm soát chất lượng mẫu áp dụng cho doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa;
 • Tài liệu hướng dẫn 11 chuẩn mực kiểm toán khó;
 • Bảng tổng hợp các mẫu biểu về hợp đồng, thư giải trình, các báo cáo và phụ lục;
 • Bản dịch tiếng Việt về “Hợp đồng thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước -  giá trị và cơ hội phát triển”;
 • Bản dịch tiếng Việt về “Tám yếu tố chính dẫn đến thành công của quản lý tài chính công”;
 • Bản dịch tiếng Việt “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu”.

Phần thứ ba: Danh mục các văn bản bằng tiếng Anh:

Phần này gồm các tài liệu bằng tiếng Anh được chia sẻ từ Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và các văn bản pháp luật khác bằng tiếng Anh.

 • Các văn bản được dịch sang tiếng Anh chỉ với mục đích tham khảo. VACPA không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các bản dịch này và khuyến khích người sử dụng “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản” khi cần thiết nhưng cần tra cứu các Văn bản gốc tiếng Việt được ban hành chính thức (có chữ ký, đóng dấu).
 • Các văn bản này được khai thác từ các cổng thông tin của Văn phòng Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước, IFAC, CIMA, CAPA và các tổ chức nghề nghiệp khác,...

(Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ICAEW đã hợp tác với VACPA trong việc tham gia chia sẻ thông tin nghề nghiệp quốc tế bằng tiếng Anh từ phiên bản Ebook 1.7 đến Ebook 1.11 này).

 

Trong quá trình sử dụng, nếu bạn đọc có bất kỳ ý kiến góp ý nào về “Công cụ hỗ trợ tra cứu Văn bản EBook 1..11” xin để lại bình luận bên dưới. Các chuyên gia của Kiểm toán Thành Nam sẽ nhanh chóng hỗ trợ cho các bạn.

>> Tải Ebook 1.11 VACPA Tài liệu hỗ trợ tra cứu văn bản về Kế toán - Kiểm toán - Thuế theo link bên dưới:

Ebook 1.11 VACPA tài liệu hỗ trợ tra cứu văn bản về Kế toán - Kiểm toán - Thuế

 Ebook 1.11 VACPA tài liệu hỗ trợ tra cứu văn bản về Kế toán - Kiểm toán - Thuế

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo