Hotline: 0886856666

Công cụ dụng cụ là gì? Cách phân bổ, hạch toán và Thời gian phân bổ tối đa của Công cụ dụng cụ

(5/5) - 66 bình chọn.
08/01/2022 1447

 

Công cụ dụng cụ là một trong những tư liệu sản xuất quan trọng, phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Công cụ dụng cụ là gì? Công cụ dụng cụ gồm những gì? Công cụ dụng cụ tiếng Anh là gì? Các quy định về phân bổ Công cụ dụng cụ,  Thời gian phân bổ tối đa của Công cụ dụng cụ. Cách hạch toán Công cụ dụng cụ. Cách hạch toán Thanh lý Công cụ dụng cụ.

1. Công cụ dụng cụ là gì?

Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với Tài sản cố định.

Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC:

Tài sản thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định:

  • a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
  • b) Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
  • c) Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

Theo đó, Công cụ dụng cụ sẽ là những tư liệu lao động không thỏa mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn trên.


2. Công cụ dụng cụ tiếng Anh là gì?

Công cụ dụng cụ tiếng Anh là Tools and instruments

Định nghĩa Công cụ dụng cụ tiếng Anh: Tools and instruments are labor materials that do not meet the standards of value and duration of use prescribed for Fixed Assets.


3. Công cụ dụng cụ gồm những gì?

Theo quy định hiện hành, những tư liệu lao động nếu không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ thì được ghi nhận là công cụ, dụng cụ, gồm những loại sau đây:

  • Các đà giáo, ván khuôn, công cụ, dụng cụ gá lắp chuyên dùng cho sản xuất xây lắp;
  • Các loại bao bì bán kèm theo hàng hóa có tính tiền riêng, nhưng trong quá trình bảo quản hàng hóa vận chuyển trên đường và dự trữ trong kho có tính giá trị hao mòn để trừ dần giá trị của bao bì;
  • Những dụng cụ, đồ nghề bằng thuỷ tinh, sành, sứ;
  • Phương tiện quản lý, đồ dùng văn phòng;
  • Quần áo, giày dép chuyên dùng để làm việc,...

4. Các quy định về phân bổ Công cụ dụng cụ

a. Thời gian phân bổ Công cụ dụng cụ:

Theo Mục 2.2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC:

Đối với tài sản là công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển, ... không đáp ứng đủ điều kiện xác định là tài sản cố định theo quy định thì chi phí mua tài sản nêu trên được phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 3 năm.

Theo đó, Thời gian phân bổ của Công cụ dụng cụ do Doanh nghiệp tự xác định, tuy nhiên tối đa là 3 năm.

b. Cách hạch toán công cụ dụng cụ

Đối với các công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh phải ghi nhận toàn bộ một lần vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

Đối với trường hợp này, các bạn hạch toán như sau:

Khi mua công cụ dụng cụ về hạch toán:

Nợ TK 153: Giá trị công cụ dụng cụ

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ.

Có TK 331,111,112: Số tiền phải trả

Khi xuất dùng công cụ dụng cụ:

Nợ TK 627, 641,642: Giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng

Có TK 153: Giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng

Đối với các công cụ, dụng cụ có giá trị lớn và có thời gian sử dụng hữu ích trên 1 năm thì được ghi nhận vào tài khoản 242 “Chi phí trả trước” và phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

Đối với trường hợp này, các bạn hạch toán như sau:

Khi mua công cụ dụng cụ về hạch toán:

Nợ TK 153: Giá trị công cụ dụng cụ

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ.

Có TK 331,111,112: Số tiền phải trả

Khi xuất dùng công cụ dụng cụ:

Nợ TK 242: Chi phí trả trước

Có TK 153: Giá trị công cụ dụng cụ xuất dùng

Định kỳ phân bổ dần vào chi phí:

Nợ TK 627, 641,642: Giá trị phân bổ công cụ dụng cụ hàng kỳ

Có TK 242: Chi phí trả trước về công cụ dụng cụ.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

5. Cách hạch toán Thanh lý Công cụ dụng cụ

Khi bán thanh lý Công cụ dụng cụ:

Nợ TK 111,112,131: Số tiền thu từ thanh lý

Có TK 711: Thu nhập khác

Có TK 3331: Thuế GTGT đầu ra phải nộp

Hạch toán chi phí thanh lý CCDC

Nợ TK 811: Chi phí khác

Có TK 111,112,331: Số tiền chi cho thanh lý CCDC

Sau khi thanh lý, các bạn ghi giảm CCDC:

Nếu CCDC chưa phân bổ hết:

Nợ TK 811: Chi phí khác

Có TK 242: Giá trị còn lại của CCDC đã thanh lý.

Nếu Công cụ dụng cụ đã phân bổ hết, các bạn căn cứ vào biên bản thanh lý, ghi giảm danh sách Công cụ dụng cụ đang theo dõi trên sổ sách.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Công cụ dụng cụ là gì? Công cụ dụng cụ gồm những gì? Công cụ dụng cụ tiếng Anh là gì? Các quy định về phân bổ Công cụ dụng cụ, Thời gian phân bổ tối đa của Công cụ dụng cụ. Cách hạch toán Công cụ dụng cụ. Cách hạch toán Thanh lý Công cụ dụng cụ.

Nếu các bạn có câu hỏi gì, hãy để lại bình luận xuống bên dưới, các chuyên gia của Kiểm toán Thành Nam luôn sẵn sàng giải đáp cho bạn đọc.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo