Hotline: 0945 589 666
Công văn 15166/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trả lời công văn số 20/CV/REVN-2021 ngày 22/3/2021 của Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) (sau đây gọi là Công ty REVN) hỏi về việc kê khai thuế GTGT

Xem thêm
Công văn 15172/CTHN-TTHT năm 2021 về chính sách thuế GTGT do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 271/PC-TCT ngày 01/4/2021 kèm công văn không số của Bà Nguyễn Thị Hân hỏi về chính sách thuế GTGT

Xem thêm
Công văn 19871/CTHN-TTHT hướng dẫn chính sách thuế GTGT với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài

Trả lời công văn số 01SY2021/CV và công văn số 02SY2021/CV ngày 15/05/2021 của Công ty TNHH SY vướng mắc về chính sách thuế

Xem thêm
Công văn 20844/CTHN-TTHT hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư

Trả lời công văn số 37/CV-KTTC ghi ngày 26/05/2021 của Công ty CP Licogi 19 vướng mắc về chính sách thuế

Xem thêm
Công văn 20846/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Trả lời công văn số 01/CV-NLHPD ngày 19/5/2021 của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng HPD) (sau đây gọi là Công ty HPD) hỏi về việc kê khai thuế GTGT

Xem thêm
Công văn 20847/CTHN-TTHT năm 2021 xuất hóa đơn GTGT trong mua bán bất động sản

Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 202/CV-MIPEC ngày 31/5/2021 của Công ty Cổ phần hóa dầu Quân Đội (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về việc xuất hóa đơn GTGT trong mua bán bất động sản

Xem thêm
Công văn 21842/CTHN-TTHT hướng dẫn chính sách thuế GTGT với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài.

Trả lời công văn số 1072/TVDD1-P4 ghi ngày 25/05/2021 của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 vướng mắc về chính sách thuế

Xem thêm
Công văn 23122/CTHN-TTHT 2021 sử dụng hóa đơn cung cấp dịch vụ ra nước ngoài Cục Thuế Hà Nội

Trả lời công văn số CV-AC 2020 ngày 28/5/2021 của Công ty TNHH Kalotec Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”) hỏi về sử dụng hóa đơn và thuế GTGT hoạt động cung cấp dịch vụ ra nước ngoài của doanh nghiệp chế xuất

Xem thêm
Công văn 23624/CTHN-TTHT năm 2021 về kê khai thuế GTGT do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Chi nhánh Công ty TNHH Kurita - GK Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (là đơn vị trực thuộc của Công ty TNHH Kurita có trụ sở chính tại Hà Nội) đã đăng ký kê khai, nộp thuế GTGT thì Chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Chi nhánh là Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Số thuế GTGT đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh của Chi nhánh thì Chi nhánh kê khai khấu trừ tại Chi nhánh theo quy định.

Xem thêm
Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT

Bài viết này hướng dẫn cách độc, hiểu và lập tờ khai thuế GTGT theo từng chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT

Xem thêm
Quyết định 710/QĐ-BTC Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hoàn thuế GTGT bằng phương thức điện tử

Triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử đối với cơ quan Thuế tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 2790/QĐ-BTC ngày 27/12/2016 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thí điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.

Xem thêm

0945 589 666

Chat Zalo
DMCA.com Protection Status