Hotline: 0886856666

Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
27/12/2021 1332

 

Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng được quy định tại Danh mục và Mẫu sổ Kế toán trong Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng mới nhất và Cách lập. Tải Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng mới nhất.

1. Nội dung Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng:

Nội dung của Sổ tiền gửi ngân hàng: Sổ này dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp gửi tại Ngân hàng. Mỗi ngân hàng có mở tài khoản tiền gửi thì được theo dõi riêng trên một quyển sổ, phải ghi rõ nơi mở tài khoản và số hiệu tài khoản giao dịch.

2. Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng:

Tải Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

Đơn vị: ..............

Mẫu số: S08- DN

Địa chỉ: .............

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

                                       Nơi mở tài khoản giao dịch: ................

                                      Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: ..............

Ngày, tháng

ghi sổ

Chứng từ

Diễn

Tài khoản

Số tiền

Ghi

Số hiệu

Ngày, tháng

giải

đối ứng

Thu

 (gửi vào)

Chi

 (rút ra)

Còn lại

chú

A

B

C

D

E

1

2

3

F

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng số phát sinh trong kỳ

x

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

      - Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

      - Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

3. Cách lập Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng:

Căn cứ để ghi vào sổ là giấy báo Nợ, báo Có hoặc sổ phụ của ngân hàng.

Đầu kỳ: Ghi số dư tiền gửi kỳ trước vào cột 8.

Hàng ngày:

Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.

Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ (giấy báo Nợ, báo Có) dùng để ghi sổ.

Cột D: Ghi tóm tắt nội dung của chứng từ.

Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

Cột 1, 2: Ghi số tiền gửi vào hoặc rút ra khỏi tài khoản tiền gửi.

Cột 3: Ghi số tiền hiện còn gửi tại Ngân hàng.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng mới nhất và Cách lập. Tải Mẫu Sổ tiền gửi ngân hàng mới nhất.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo