Hotline: 0945 589 666

Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
29/11/2021 162

 

Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mới nhất và Cách lập. Tải mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

1. Mục đích Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành 

Mục đích của Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành: là chứng từ xác nhận số sản phẩm hoặc công việc hoàn thành của đơn vị hoặc cá nhân người lao động, làm cơ sở để lập bảnh thanh toán tiền lương hoặc tiền công cho người lao động.

2. Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Tải Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

Đơn vị:……………

Mẫu số: 05 - LĐTL

Bộ phận:………….

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC

CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

    Ngày… tháng… năm…

Tên đơn vị (hoặc cá nhân):…………………………………………………...

Theo Hợp đồng số:…………..ngày……….tháng……….năm………………

STT

Tên sản phẩm (công việc)

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

B

1

2

3

D

Cộng

Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………

                   Ngày … tháng … năm …

Người giao việc

Người nhận việc

Người kiểm tra     chất lượng

Người duyệt

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

3. Cách lập Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

- Phía trên góc trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận quản lý công việc phải thanh toán cho người lao động.

- Ghi rõ số, ngày, tháng, năm lập phiếu.

- Ghi rõ tên đơn vị (hoặc cá nhân) thực hiện số sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.

- Ghi rõ số hợp đồng và ngày, tháng, năm ký hợp đồng (nếu có).

- Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên, đơn vị tính của sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.

- Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá, thành tiền của mỗi loại sản phẩm (hoặc công việc) hoàn thành.

Phiếu này do người giao việc lập thành 2 liên: liên 1 lưu và liên 2 chuyển đến kế toán tiền lương để làm thủ tục thanh toán cho người lao động. Trước khi chuyển đến kế toán phải có đầy đủ chữ ký của người giao việc, người nhận việc, người kiểm tra chất lượng và người duyệt.

 

 Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành mới nhất và Cách lập

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0945 589 666

Chat Zalo