Hotline: 0945589666

Nhà đầu tư nước ngoài là gì? Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường?

(5/5) - 66 bình chọn.
26/08/2021 167

 

Nhà đầu tư nước ngoài là gì? Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài được quy định tại Điều 9 trong Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 Năm 2020 đã được Quốc hội khóa XIV đã thông qua vào ngày 17/6/2020, chính thức thay thế Luật Đầu tư 2014. Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Nội dung nổi bật như: 08 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh ví dụ: - Kinh doanh dịch vụ đòi nợ (quy định mới); Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I; ...

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Nhà đầu tư nước ngoài là gì? Ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

I. Nhà đầu tư nước ngoài là gì?

Theo Luật Đầu tư năm 2020:

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

II. Ngành nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước trừ trường hợp được nêu dưới đây.

Căn cứ luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ công bố Danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

a) Ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường;

b) Ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện.

III. Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

b) Hình thức đầu tư;

c) Phạm vi hoạt động đầu tư;

d) Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

đ) Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 

Xem toàn bộ Luật Đầu tư năm 2020 tại đây

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0945589666

Chat Zalo