Hotline: 0886856666

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mới nhất và Cách lập

(5/5) - 66 bình chọn.
01/12/2021 202

 

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ  được quy định tại Danh mục và Biểu mẫu Chứng từ Kế toán trong Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mới nhất và Cách lập. Tải mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

1. Mục đích mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 

Mục đích của mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ: là theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư

2. Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 

Tải Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 200: TẠI ĐÂY

Đơn vị :..................

Mẫu số 04 - VT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

             Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày ... tháng ... năm ...

Số:………..…..…

Bộ phận sử dụng: ...................................................................................................

Số TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Lý do:

còn sử dụng hay trả lại

A

B

C

D

1

E

Phụ trách bộ phận sử dụng

(Ký, họ tên)

3. Cách lập mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 

Góc bên trái của Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.

Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được phân thành hai loại:

- Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02 - VT) và nộp lại kho.

- Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản.

Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên:

- 1 bản giao cho phòng vật tư (nếu có);

- 1 bản giao cho phòng kế toán.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ mới nhất và Cách lập.

 

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo