Hotline: 0886856666

Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế ban hành (Ngày 05/01/2024)

(5/5) - 66 bình chọn.
12/01/2024 317

Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế ban hành ngày 05/01/2024 Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất miễn phí tại cuối bài viết.

 • Ngày 05/01/2024, Tổng Cục thuế Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản HTKK 5.1.5 cập nhật một số nội dung phát sinh.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ giới thiệu đến bạn đọc: Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế ban hành ngày 05/01/2024 Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất miễn phí tại cuối bài viết. Hướng dẫn cài đặt phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất - Đối với máy tính đã/chưa cài đặt Net Frame Work. Hướng dẫn nâng cấp phần mềm HTKK mới nhất từ các phiên bản cũ.

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.5 cập nhật danh mục thuế bảo vệ môi trường

đáp ứng Nghị Quyết số 42/2023/UBTVQH15

I. Nội dung nâng cấp

1. Cập nhật danh mục thuế bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị Quyết số 42/2023/UBTVQH15 

Cập nhật mức thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 đối với các hàng hóa sau:

 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020201): 2.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước (Mã 020202): 1.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước (Mã 020203): 600 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước (Mã 020205): 1.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020206): 2.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước (Mã 020207): 1.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước (Mã 020208): 1.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước (Mã 020209): 1.000 (đồng)

Cập nhật mức thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 đối với các hàng hóa sau:

 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020201): 4.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước (Mã 020202): 2.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước (Mã 020203): 1.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước (Mã 020205): 3.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020206): 4.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước (Mã 020207): 2.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước (Mã 020208): 2.000 (đồng)
 • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước (Mã 020209): 2.000 (đồng)

2. Nâng cấp Tờ khai phí bảo vệ môi trường – mẫu 01/PBVMT (TT80/2021) 

 • Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01-1/KHBS khi thay đổi thông tin “Số lượng đất đá bốc xúc thải” và “Số lượng quặng khoáng sản nguyên khai khai thác” trên tờ khai 01/PBVMT.

Bắt đầu từ ngày 06/01/2024, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.1.5 thay cho các phiên bản trước đây.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.


II. Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất:

Các bạn có thể Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất: TẠI ĐÂY

Xem Hướng dẫn cài đặt Phần mềm HTKK 5.1.5: TẠI ĐÂY


III. Hướng dẫn cài đặt Phần mềm HTKK 5.1.5

1. Đối với máy tính đã cài đặt .NET Framework

Bước 1: Tải phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất theo link trên.

Bước 2: Giải nén File HTKK_v5.1.5.rar thu được bộ cài đặt ứng dụng HTKK 5.1.5

Bước 3: Sử dụng User có quyền admin, chạy file setup.exe để thực hiện cài đặt.

Bước 4: Trên màn hình xuất hiện giao diện để chọn thư mục cài đặt HTKK như sau:

Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế

- Nhấn nút "Tiep tuc" để thực hiện việc cài đặt Ứng dụng HTKK mới nhất, sau khi nhấn, màn hình hiện ra như sau:

Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế

Hệ thống mặc định thư mục cài đặt sẽ trỏ tới thư mục HTKK trong thư mục C:\Program File (x86)\

+ Nếu không cần thay đổi thư mục mặc định chọn “Tiep tuc >”

+ Để hủy cài đặt chọn nút “Huy bo”

+ Nếu muốn thay đổi thư mục chọn nút “Thay doi”

Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế

Lưu ý: Không nên chọn cài đặt vào thư mục đã cài đặt ứng dụng HTKK phiên bản trước để đảm bảo không ảnh hưởng đến dữ liệu đã kê khai trước đây.

Bước 5: Chọn thư mục cài đặt rồi chọn “Tiep tuc >”. Sẽ xuất hiện màn hình cài đặt như sau:

Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế

Bước 6: Trên màn hình sẽ chỉ rõ chi tiết các thao tác có thể. Nhấn nút “Cai dat” để bắt đầu cài đặt ứng dụng. Màn hình sẽ hiện ra như sau:

Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế

Kết thúc quá trình cài đặt, nhấn nút “Hoan thanh” để hiển thị màn hình sau:

Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế

Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, trên màn hình Desktop xuất hiện biểu tượng HTKK 5.1.5:

Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế

2. Đối với máy tính chưa cài đặt .NET Framework

Dưới đây, Kiểm toán Thành Nam sẽ hướng dẫn bạn đọc trường hợp đối với máy tính đang dùng hệ điều hành Windows 8,10 – có mạng internet:

Bước 1: Thực hiện kích hoạt .NET framework 3.5

- Vào menu Start, nhập “Program and Features” sau đó mở công cụ này lên

Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế

- Chọn Turn Windows features on or off.

Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế

- Tích chọn đủ tất cả mục .NET Framework 3.5 như bên dưới rồi bấm OK.

Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế

- Chọn Download files from Windows Update

Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế

- Đợi vài giây để chương trình tự động chạy

Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế

- Hệ thống sẽ yêu cầu bạn khởi động lại máy để hoàn tất.

Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế

Bước 2: Sau khi hoàn thành cài đặt .NET Framework, thực hiện cài đặt HTKK 5.1.5 như ở Mục 1.


IV. Hướng dẫn nâng cấp Phần mềm HTKK 5.1.5 từ các phiên bản cũ:

Hướng dẫn trường hợp các bạn đã có Phần mềm HTKK Phiên bản cũ hơn, ví dụ: Máy các bạn đã có HTKK 5.1.4.

Các bạn chỉ cần bật Phần mềm HTKK 5.1.4 lên và Phần mềm sẽ hiện thông báo: 

Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế

Khi đó các bạn chỉ cần bấm vào nút "Có", phần mềm sẽ tự động chạy cập nhật lên Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất.

Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế

Như hình trên xuất hiện, là các phần đã cập nhật lên Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất thành công rồi đấy.

Trường hợp, không xuất hiện hình ảnh như ở trên, có thể quá trình cập nhật đã bị lỗi. Các bạn hãy gỡ Phiên bản HTKK trên máy tính ra và Tải file cài đặt HTKK 5.1.5 về và cài đặt bình thường nhé.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã giới thiệu đến bạn đọc: Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất do Tổng Cục thuế ban hành ngày 05/01/2024. Tải Phần mềm HTKK 5.1.5 mới nhất miễn phí tại cuối bài viết.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo