Hotline: 0886856666

Hệ thống các Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam

(5/5) - 66 bình chọn.
11/11/2021 873

 

Hiện nay, Bộ Tài chính đã ban hành Hệ thống 13 Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam: Quy định về các Quy tắc đạo đức, các khái niệm, và các mẫu hồ sơ phục vụ cho Quy trình thực hiện Thẩm định giá cho mọi tổ chức, cá nhân. 

Qua bài viết này, Thành Nam sẽ chia sẻ Hệ thống các Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam.

 

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01 – Những quy tắc đạo đức hành nghề thẩm định giá;

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 02 – Giá trị thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá;

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 03 – Giá trị phi thị trường làm cơ sở cho thẩm định giá;

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 04 – Những nguyên tắc kinh tế chi phối hoạt động thẩm định giá.

(Ban hành theo Thông tư số 158/2014/TT-BTC - Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04)

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05 - Quy trình thẩm định giá;

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 06 - Báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và hồ sơ thẩm định giá;

- Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 07 - Phân loại tài sản trong thẩm định giá.

(Ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06, 07)

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08 - Cách tiếp cận từ thị trường;

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 09 - Cách tiếp cận từ chi phí;

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 10 - Cách tiếp cận từ thu nhập.

(Ban hành kèm theo Thông tư 126/2015/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10)

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11 - Thẩm định giá Bất động sản

(Ban hành kèm theo Thông tư 145/2016/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 11)

 - Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 - Thẩm định giá Doanh nghiệp

(Ban hành kèm theo Thông tư 122/2017/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12)

 - Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13 - Thẩm định giá Tài sản Vô hình

(Ban hành kèm theo Thông tư 06/2014/TT-BTC Ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 13)

 

Qua bài viết này, Thành Nam đã chia sẻ Hệ thống các Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo