Hotline: 0886856666

Cách hạch toán Thuế môn bài mới nhất 2021

(5/5) - 66 bình chọn.
10/11/2021 794

 

Thuế môn bài (hiện đã được gọi là Lệ phí môn bài) là khoản chi phí phát sinh hàng năm, cần được ghi nhận vào sổ sách và Báo cáo tài chính.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Cách hạch toán Thuế môn bài, Hạch toán Nộp thuế môn bài.

1. Hạch toán Khi nộp tờ khai Lệ phí môn bài:

Cách hạch toán khi nộp tờ khai Thuế môn bài:

Nợ TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 3338: Các loại thuế khác

Xác định mức đóng lệ phí môn bài theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 302/2016/TT-BTC: Hướng dẫn về Lệ phí môn bài.

Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài

1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.

2. Hạch toán Lệ phí môn bài khi nộp tiền:

Khi nộp Thuế môn bài bằng tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các bạn hạch toán như sau:

Nợ TK 3338: Các loại thuế khác.

Có TK 111,112: Số tiền thuế phải nộp

3. Hạch toán tiền chậm nộp Thuế môn bài:

Khi phát sinh tiền chậm nộp thuế môn bài, các bạn hạch toán như sau:

Nợ TK 811: Chi phí khác

Có TK 3339: Tiền chậm nộp thuế môn bài

Khi nộp tiền chậm nộp Thuế môn bài hạch toán như sau:

Nợ TK 3339: Tiền chậm nộp thuế môn bài

Có TK 111,112: Số tiền chậm nộp thuế Môn bài.

Lưu ý: Các khoản chi phí tiền chậm nộp thuế môn bài này sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế Thu nhập doanh nghiệp.

4. Bút toán kết chuyển cuối kỳ Chi phí thuế Môn bài

Hạch toán kết chuyển chi phí thuế môn bài cuối kỳ như sau:

Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 642: Chi phí thuế môn bài phát sinh trong năm

Có TK 811: Chi phí phạt chậm nộp tiến thuế môn bài

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Cách hạch toán Thuế môn bài, Hạch toán Nộp thuế môn bài.

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo