Hotline: 0886856666

Chứng chỉ quỹ là gì? Điều kiện và Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ?

(5/5) - 66 bình chọn.
12/11/2021 143

 

Chứng chỉ quỹ là khái niệm không mới trong Đầu tư chứng khoán, Tuy nhiên để hiểu rõ về Chứng chỉ quỹ để lên phương án đầu tư hiệu quả thì lại không phải là điều dễ dàng.

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ cùng tìm hiểu rõ với bạn đọc về: Chứng chỉ quỹ là gì? Điều kiện và Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ?

I. Chứng chỉ quỹ là gì?

Chứng chỉ quỹ là loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu của nhà đầu tư đối với một phần vốn góp của quỹ đầu tư chứng khoán.

II. Điều kiện chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng bao gồm:

a) Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đăng ký chào bán tối thiểu là 50 tỷ đồng;

b) Có phương án phát hành và phương án đầu tư vốn thu được từ đợt chào bán chứng chỉ quỹ phù hợp với quy định của Luật này;

c) Phải được giám sát bởi ngân hàng giám sát theo quy định của Luật này;

d) Chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng phải được niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chào bán chứng chỉ quỹ mở.

III. Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng bao gồm:

a) Giấy đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng;

b) Bản cáo bạch;

c) Dự thảo Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán;

d) Hợp đồng nguyên tắc về việc giám sát giữa ngân hàng giám sát và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; hợp đồng nguyên tắc về việc phân phối; hợp đồng nguyên tắc ký với các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan (nếu có);

đ) Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu có).

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ cùng tìm hiểu rõ với bạn đọc về: Chứng chỉ quỹ là gì? Điều kiện và Hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ?

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo