Hotline: 0945589666

Chi nhánh (Branch) là gì? Chi nhánh có tư cách pháp nhân hay không? Hồ sơ đăng ký thành lập

(5/5) - 66 bình chọn.
14/11/2021 532

 

Hiện nay, hình thức chi nhánh đang dần phổ biến hơn vì những lợi ích của nó. Chi nhánh là một đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, chi nhánh được thành lập nhằm mục đích mở rộng quy mô, thị trường kinh doanh của doanh nghiệp

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam sẽ chia sẻ đến bạn đọc: Chi nhánh (Branch) là gì? Hồ sơ đăng ký thành lập Chi nhánh, Chi nhánh có tư cách pháp nhân hay không?

1. Chi nhánh là gì?

Theo Luật doanh nghiệp năm 2020

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.

2. Chi nhánh tiếng Anh là gì?

Chi nhánh tiếng Anh là Branch

Định nghĩa chi nhánh bằng tiếng Anh: A branch is a dependent unit of the enterprise, which is responsible for performing all or part of the functions of the enterprise, including the function of an authorized representative. The branch's line of business must be consistent with the business line of the enterprise.

3. Hồ sơ đăng ký hoạt động của Chi nhánh

Trường hợp thành lập chi nhánh, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh. Hồ sơ bao gồm:

a) Thông báo thành lập chi nhánh;

b) Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh của doanh nghiệp; bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh;

  • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.
  • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Chi nhánh có tư cách pháp nhân hay không?

4. Chi nhánh có tư cách pháp nhân không?

Theo quy định tại Điều 74 Bộ Luật dân sự năm 2015 có quy định như sau:

Điều 74. Pháp nhân

1. Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Được thành lập theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan;

b) Có cơ cấu tổ chức theo quy định tại Điều 83 của Bộ luật này;

c) Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình;

d) Nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Và theo quy định tại Điều 84 Bộ luật dân sự 2015 cũng quy định:

Điều 84. Chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân

1. Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân.

2. Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân.

Theo đó, Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc vào pháp nhân là Trụ sở chính, được thành lập theo Luật doanh nghiệp, có con dấu và tài khoản riêng nhưng không độc lập hoàn toàn với các cá nhân, pháp nhân khác (Trụ sở chính) về tài sản của mình. Và Chi nhánh hoạt động theo ủy quyền của trụ sở chính khi thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Do đó, Chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Chi nhánh (Branch) là gì? Hồ sơ đăng ký thành lập Chi nhánh, Chi nhánh có tư cách pháp nhân hay không?

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0945589666

Chat Zalo