Hotline: 0886856666

Bản tin Thuế VietLand - Tháng 8 năm 2022

(5/5) - 66 bình chọn.
12/09/2022 1392

 

Bản tin Thuế VietLand - Tháng 8 năm 2022

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt - Chi nhánh Thành Nam trân trọng giới thiệu: Bản tin thuế Tháng 08/2022 - Cập nhật các thông tư, văn bản thuế được ban hành trong tháng.

 • Xem bản full PDF Bản tin Thuế VietLand Tháng 08 năm 2022: TẠI ĐÂY
 • Xem thêm Bản tin Thuế VietLand Tháng 07 năm 2022: TẠI ĐÂY

Nội dung bài viết [Ẩn]

Bản tin thuế tháng 08/2022

I. Các chính sách và Quản lý Thuế

1. Rà soát đánh giá hiệu quả của các hiệp định tránh đánh thuế 2 lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh

Ngày 1/8/2022, Tổng cục Thuế đã ra Quyết định 1223/QĐ-TCT về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thuế thực hiện Quyết định 662/QĐ-BTC ngày 6/5/2022 của Bộ Tài chính về triển khai thực hiện Quyết định 2072/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Rà xoát đánh giá hiệu quả của các hiệp định tránh đánh thuế 2 lần, tác động đối với không gian chính sách thuế của Việt Nam và định hướng điều chỉnh.”

(Quyết định số 1223/QĐ-TCT có hiệu lực từ ngày 01/08/2022)

2. Giảm 50% phí xác thực khai thác thông tin công dân trong CSDLQG về dân cư 

Ngày 03/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 48/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 • Từ ngày 17/9/2022 đến hết năm 2023, áp dụng mức thu bằng 50% mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin.

 • Từ ngày 01/01/2024 trở đi, mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin là 1.000 đồng/trường thông tin.

(Thông tư số 48/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/9/2022)

3. Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Ngày 23/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2022/NĐ-CP quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

(Nghị định số 55/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2022)

4. Hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về thủ tục gia hạn nộp Thuế

Ngày 24/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1710/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế trong lĩnh vực Thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Tài chính quyết định sửa đổi thủ tục gia hạn nộp thuế như sau:
 • Các trường hợp
 • Thành phần hồ sơ
 • Trình tự thực hiện
 • Thời hạn giải quyết  

(Quyết định số 1710/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 24/08/2022 và sửa đổi Quyết định số 1500/QĐ-BTC ngày 30/6/2016)

II. Thuế Giá trị gia tăng

1. Quy định mới về giá tính thuế GTGT chuyển nhượng bất động sản

Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Trong đó, có quy định mới về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

(Nghị định số 49/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 12/9/2022)

2. Thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng và linh kiện đồng bộ nhập khẩu để lắp ráp máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp

Trường hợp linh kiện nhập khẩu của công ty đủ cơ sở để xác định là linh kiện đồng bộ được thiết kế riêng chỉ để lắp ráp máy móc, thiết bị chuyên dùng phục cụ cho sản xuất nông nghiệp và được áp dụng một mã HS với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo quy tắc nêu tại công văn số 12848/BTC- CST ngày 15/09/2015 của Bộ Tài chính thì linh kiện đồng bộ này thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

(Công văn số 3375/TCHQ-TXNK có hiệu lực từ ngày 15/08/2022)

III. Thuế Thu nhập doanh nghiệp

1. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm

Ngày 3/8/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội ra công văn 37868/CTHN-TTHT v/v ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp sản xuất phần mềm dựa trên Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính, chia thành các trường hợp:

 • Doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư
 • Doanh nghiệp có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự án đang hoạt động thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi thuế TNDN
 • Chi nhánh Công ty có dự án sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy định về dự án đầu tư mới

(Công văn 37868/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 3/8/2022)

2. Chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Trường hợp Công ty được Sở Khoa học và công nghệ TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ ngày 11/11/2021 và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 2 Thông tư số 03/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Mức ưu đãi và thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 khoản 2 Điều 3 Thông tư số 03/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

(Công văn số 42225/CTHN-TTHT có hiệu lực ngày 26/08/2022)

IV. Thuế Thu nhập cá nhân

1. Chính sách thuế TNCN khi thuê lao động nước ngoài

Công văn 37870/CTHN-TTHT do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành chỉ ra rằng:

Công ty khi ký hợp đồng lao động thuê lao động nước ngoài đáp ứng điều kiện là cá nhân không cư trú tại Việt Nam theo quy định tại Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính và Điều 2 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 của Quốc hội.

(Công văn 37870/CTHN-TTHT có hiệu lực từ 3/8/2022)

2. Đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc

Theo công văn số 40745/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành ngày 18/08/2022:

Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc thực hiện theo hướng dẫn tại tiết g.3 điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

(Công văn số 40745/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 18/08/2022)

3. Xác định thu nhập chịu thuế khi công ty thuê nhà ở cho nhân viên

 • Trường hợp người lao động được Công ty trả hộ tiền thuê nhà thì tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo (nếu có)) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 và Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC
(Công văn số 40746/CTHN-TTHT có hiệu lực ngày 18/08/2022)

4. Xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ quà tặng, trúng thưởng

Dựa trên Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, chia làm các trường hợp sau để xác định:

 • Công ty thực hiện tặng quà bằng hiện vật cho toàn bộ người lao động
 • Công ty tặng quà cho cán bộ nhân viên mang tính chất tiền lương, tiền công
 • Người lao động nhận được khoản thưởng bằng hiện vật do tham gia các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng

(Công văn số 40222/CTHN-TTHT có hiệu lực ngày 16/08/2022)

V. Hóa đơn điện tử

1. Hướng dẫn xử lý hóa đơn điện tử trong trường hợp sai só

Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thì Không phải gửi Mẫu số 04/SS-HĐĐT theo các trường hợp theo Công văn này

(Công văn số 40217/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội có hiệu lực từ ngày 16/08/2022)

2. Lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 09/08/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ra công văn 39060/CTHN-TTHT v/v lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

(​​​​Công văn số 39060/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 09/08/2022)

VI. Hải quan

1. Giảm 10% thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với xăng

Điều chỉnh giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xăng động cơ, không pha chì (thuộc mã HS từ 2710.12.21 đến 2710.12.29) từ 20% xuống 10%.

(Hiện hành, Nghị định 57/2020/NĐ-CP quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi với mặt hàng này là 20%).

(Nghị định số 51/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/8/2022)

2. Khai bổ sung phí bản quyền đối với hàng hóa nhập khẩu

Ngày 23/08/2022, Tổng cục Hải quan đã ra công văn 3489/TCHQ-TXNK v/v khai bổ sung phí bản quyền đối với hàng hóa nhập khẩu.

(Nghị định số 51/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 08/8/2022)

3. Hoàn thuế đối với các trường hợp hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu đã nộp thuế theo quy định

Trường hợp người nhập khẩu tại chỗ đã nộp thuế nhập khẩu hàng hóa để sản xuất, kinh doanh, đã đưa sản phẩm nhập khẩu tại chỗ vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực tế đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016, Điều 12 Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính.

(Công văn số 3466/TCHQ-TXNK có hiệu lực từ ngày 19/08/2022)

4. Kê khai khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu qua kiểm tra sau thông quan

Ngày 15/08/2022, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ra Công văn số 40071/CTHN-TTHT v/v kê khai khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu qua kiểm tra sau thông quan, theo đó: Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó theo hướng dẫn tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

(Công văn số 40071/CTHN-TTHT có hiệ u lực từ ngày 15/08/2022)

5. Hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp FDI

Tổng cục Hải Quan Cục GSQL về Hải Quan, trả lời về hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp FDI theo công văn số 1214/GSQL- GQ2: Doanh nghiệp FDI không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất.

(Công văn số 1214/GSQL-GQ2 2022 có hiệu lực từ ngày 20/08/2022)

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Bản tin thuế Tháng 08/2022 - Cập nhật các thông tư, văn bản thuế được ban hành trong tháng.

Mọi đóng góp vui lòng liên hệ thông qua email: thanhnam.vietland@gmail.com

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo