Hotline: 0886856666

Bản tin Thuế VietLand - Tháng 10 năm 2022

(5/5) - 66 bình chọn.
28/12/2022 695

ban-tin-thue-thang-10

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt - Chi nhánh Thành Nam trân trọng giới thiệu: Bản tin thuế Tháng 10/2022 - Cập nhật các thông tư, văn bản thuế được ban hành trong tháng.

  • Xem bản full PDF Bản tin Thuế VietLand Tháng 10 năm 2022: TẠI ĐÂY
  • Xem thêm Bản tin Thuế VietLand Tháng 09 năm 2022: TẠI ĐÂY
  • Xem thêm Bản tin Thuế VietLand Tháng 08 năm 2022: TẠI ĐÂY​​​​​​​

Nội dung bài viết [Ẩn]

​​​​​​​​​​​​​​Bản tin thuế Tháng 10/2022

I. Các chính sách và Quản lý Thuế

​​​​​​​1. Giá trị nộp ngân sách bằng tiền (M3) của nhà đầu tư dự án có sử dụng đất

Ngày 13 tháng 10 năm 2022, Tổng cục Thuế ra công văn số 3784/TCT-KK gửi Cục Thuế thành phố Đà Nẵng v/v giá trị nộp ngân sách bằng tiền (M3) được đề xuất trong hồ sơ dự thầu. 

(Công văn số 3784/TCT-KK có hiệu lực từ ngày 13/10/2022)

​​​​​​​2. Khai thuế thay, nộp thuế thay đối với khoản thưởng khuyến mại, chiết khấu thương mại cho HKD, CNKD

Trường hợp Công ty chi trả các khoản quà tặng khuyến mại, chiết khấu thương mại,... cho cá nhân và nộp thuế thay cho cá nhân thì Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản thuế nộp thay cho cá nhân.

(Công văn số 3870/TCT-DNNCN có hiệu lực từ ngày 19/10/2022)

​​​​​​​3. Văn bản Hợp nhất Thông tư về thuế GTGT, thuế TNCN với hộ, cá nhân kinh doanh

Ngày 24/10/2022, Bộ tài chính đã ban hành Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BTC nhằm hợp nhất Thông tư 40/2021/II-BTC và Thông tư 100/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

(Văn bản hợp nhất số 24/VBHN-BTC có hiệu lực từ ngày 24/10/2022)

4. Chính sách thuế liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Ngày 27/10/2022, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến về chính sách thuế liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trong trường hợp Công ty Việt Nam trả tiền cho doanh nghiệp nước ngoài để sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam (đã đăng ký với Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam).

(Công văn số 51874/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 27/10/2022)

5. Chính sách thuế khi nhận tiền tài trợ từ công ty ở nước ngoài

Ngày 19/10/2022, Cục Thuế TP Hà Nội ra công văn số 50626/CTHN-TTHT giải đáp vướng mắc về chính sách thuế GTGT đối với khoản thưởng doanh số từ công ty ở nước ngoài.

(Công văn số 50626/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 19/10/2022)

6. Chính sách thuế đối với khoản thưởng doanh số

  • Trường hợp công ty có nhận khoản tiền thu về tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định theo quy định và thuộc trường hợp không phải kê khai tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Công ty căn cứ vào mục đích chi tiền để lập chứng từ chi tiền.
  • Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

(Công văn số 49058/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 11/10/2022)

II. Thuế Giá trị gia tăng

1. Hướng dẫn về thuế suất GTGT đối với hợp đồng sản xuất phần mềm

Trường hợp Công ty (kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp, khấu trừ) cung ứng dịch vụ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính thì thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

(Công văn số 50816/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 20/10/2022)

2. Khấu trừ VAT đầu vào và chi phí được trừ đối với chi phí tuyển dụng lao động

Ngày 12/10/2022, Cục Thuế TP Hà Nội ra công văn số 49303/CTHN-TTHT hướng dẫn nguyên tắc về chính sách thuế: Khấu trừ VAT đầu vào và chi phí được trừ đối với chi phí tuyển dụng lao động.

(Công văn số 49303/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 12/10/2022)

3. Hoàn thuế GTGT đối với hoạt động thi công lắp đặt cho doanh nghiệp chế xuất

Trường hợp Công ty có hoạt động cung cấp dịch vụ thi công lắp đặt cho khách hàng là doanh nghiệp chế xuất (dịch vụ xuất khẩu), có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên trong tháng/quý thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo tháng/quý theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn tại Điều 17 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

(Công văn số 49059/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngà 11/10/2022)

4. Xử lý hóa đơn và kê khai thuế GTGT của Văn phòng bán vé máy bay

Ngày 11/10/2022, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn về việc xử lý hóa đơn và kê khai thuế GTGT của Văn phòng bán vé máy bay.

(Công văn số 49049/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 11/10/2022)

5. Hướng dẫn việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định: Trường hợp hàng hóa nhập khẩu của Công ty nếu được xác định là sản phẩm từ kim loại thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 và Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

(Công văn số 4139/TCHQ-TXNK có hiệu lực từ ngày 04/10/2022)

III. Thuế Thu nhập cá nhân và Thu nhập doanh nghiệp

1. Công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính đối với việc xác định và công khai Danh sách xếp hạng 1000 doanh nghiệp nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam (gọi tắt là V1000), Tổng cục Thuế kính ra công văn số 3786/TCT-KK, công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất trong năm 2021 (Danh sách đính kèm).
(Công văn số 3786/TCT-KK có hiệu lực từ ngày 13/10/2022)

2. Chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN

Ngày 24/10/2022, Cục Thuế TP Hà Nội ra công văn số 51206/CTHN-TTHT trả lời vướng mắc về chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế TNDN.

(Công văn số 51206/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 24/10/2022)

3. Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNCN

Tổ chức trả thu nhập khi làm thủ tục kê khai thay Quyết toán thuế TNCN cho người lao động theo ủy quyền phải có đầy đủ mã số thuế cá nhân của người lao động. Trường hợp tổ chức trả thu nhập chỉ kê khai theo số chứng minh nhân dân của người lao động thì hướng dẫn người lao động thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC và tổ chức trả thu nhập thực hiện kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế TNCN theo quy định tại Điều 47 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội theo quy định.

(Công văn số 50820/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 20/10/2022)

IV. Hóa đơn điện tử

1. Quy định về hóa đơn điện tử - xuất hóa đơn điện tử

  • Trường hợp Công ty sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì khi bán hàng hóa, dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP .
  • Trường hợp bán hàng hóa có nhiều chủng loại khác nhau thì tên hàng hóa thể hiện chi tiết đến từng chủng loại theo quy định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP .
  • Đối với nội dung vướng mắc về cách hạch toán mua bán, theo dõi tồn kho hàng hóa đề nghị Công ty liên hệ tới cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn theo quy định.

(Công văn số 52117/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 28/10/2022)

2. Hóa đơn điện tử và chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Ngày 19/10/2022, giải đáp vướng mắc về hóa đơn điện tử và chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, Cục Thuế TP Hà Nội ra công văn số 50528/CTHN-TTHT.

(Công văn số 50528/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 19/10/2022)

3. Kê khai đối với hóa đơn điều chỉnh, thay thế

Ngày 05/10/2022, Cục Thuế TP Hà Nội ra công văn số 48317/CTHN-TTHT hướng dẫn kê khai đối với hóa đơn thay thế.

(Công văn số 48317/CTHN-TTHT có hiệu lực từ ngày 05/10/2022)

 

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Bản tin thuế Tháng 10/2022 - Cập nhật các thông tư, văn bản thuế được ban hành trong tháng.

Mọi đóng góp vui lòng liên hệ thông qua email: thanhnam.vietland@gmail.com

 

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo