Hotline: 0886856666

Bản tin Thuế VietLand - Tháng 10 năm 2023

(5/5) - 66 bình chọn.
20/11/2023 246

ban-tin-thue-thang-10-2023

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt - Chi nhánh Thành Nam trân trọng giới thiệu: Bản tin thuế Tháng 10/2022 - Cập nhật các thông tư, văn bản thuế được ban hành trong tháng.

  • Xem bản full PDF Bản tin Thuế VietLand - Tháng 10 năm 2023: TẠI ĐÂY
  • Xem thêm Bản tin Thuế VietLand Tháng 09 năm 2023: TẠI ĐÂY

Nội dung bài viết [Ẩn]

​​​​​​​​​​​​​​Bản tin Thuế - Tháng 10/2023

I. Các chính sách và quản lý thuế

​​​​​​​1. Chuyển lỗ từ chi nhánh sang Công ty mẹ

Pháp luật thuế TNDN hiện hành quy định chuyển lỗ trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và không có quy định chuyển lỗ trong trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập chuyển đổi sang hạch toán phụ thuộc. Công ty căn cứ hồ sơ chứng từ cụ thể hướng dẫn người nộp thuế kê khai nộp thuế theo quy định pháp luật.

(Theo công văn số 4383/TCT-CS của Tổng cục Thuế có hiệu lực từ ngày 04/10/2023)

2. Chuyển lợi nhuận, cổ tức ra ngoài

Nhà đầu tư Hàn Quốc được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài khi kết thúc năm tài chính hoặc khi kết thúc hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế thực hiện theo quy định tại Điều 70 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính.

(Theo công văn số 4480/TCT-CS của Tổng cục Thuế có hiệu lực từ ngày 10/10/2023)

3. Thu lệ phí trước bạ theo địa chỉ tạm trú

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân khai, nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì tổ chức, cá nhân khi đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản trừ nhà, đất (bao gồm cả các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ) nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế nơi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc địa điểm do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.

(Theo công văn số 4664/TCT-CS của Tổng cục Thuế có hiệu lực từ ngày 23/10/2023)

II. Thuế Giá trị gia tăng

1. Thuế suất giá trị gia tăng của dịch vụ thiết kế và quản lý chất lượng cho tổ chức nước ngoài

Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ thiết kế và dịch vụ quản lý chất lượng cho tổ chức ở nước ngoài và các dịch vụ này được thực hiện và tiêu dùng tại các nhà máy sản xuất tại Việt Nam thì không đáp ứng điều kiện tiêu dùng ngoài Việt Nam để được áp dụng thuế suất 0% theo quy định.

(Theo công văn số 4481/TCT-CS của Tổng cục Thuế có hiệu lực từ ngày 10/10/2023)

2. Thuế GTGT khi bán tàu biển cho doanh nghiệp nước ngoài

Cụ thể, trong trường hợp tàu Pegasus 01 của Công ty TNHH Vận tải biển và đầu tư Phi Mã không sản xuất, nhập khẩu hay tiêu dùng ở Việt Nam, tàu không mang cờ Việt Nam thì về nguyên tắc khi Công ty bán tàu biển này cho doanh nghiệp nước ngoài không thuộc phạm vi điều chỉnh của thuế GTGT.

(Theo công văn số 4513/TCT-CS của Tổng cục Thuế có hiệu lực từ ngày 11/10/2023)

3. Thuế TTĐB, Thuế GTGT của của dịch vụ in gia công vé số kiến thiết, in gia công vỏ bao thuốc lá

Về nguyên tắc, đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Điều 2 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Do đó, trường hợp cơ sở kinh doanh có hoạt động in gia công vé số kiến thiết, in gia công vỏ bao thuốc lá không thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tra cứu trường hợp kinh doanh trên cũng không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế giá trị gia tăng quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ, thì thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng.

(Theo công văn số 4590/TCT-CS của Tổng cục Thuế có hiệu lực từ ngày 16/10/2023)

4. Thủ tục khai thuế, hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư

​​​​​​​Trong trường hợp cụ thể: Công ty TNHH Rạng Đông Dương có trụ sở tại tỉnh Đồng Nai và có dự án đầu tư “Trại chăn nuôi heo hậu bị” là dự án đầu tư mới tại tỉnh Bình Phước, Công ty sau đó chuyển trụ sở về tỉnh Bình Phước vào ngày 14/10/2022 thì Công ty phải khai thuế GTGT riêng đối với dự án đầu tư từ khi bắt đầu thực hiện dự án đầu tư; đồng thời phải bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với số thuế GTGT phải nộp (nếu có) của hoạt động, kinh doanh đang thực hiện cùng kỳ tính thuế. Việc khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính thực hiện.

(Theo công văn số 4657/TCT-KK của Tổng cục Thuế có hiệu lực từ ngày 20/10/2023)

5. Chính sách thuế GTGT của dịch vụ cho thuê đất và cơ sở hạ tầng cho doanh nghiệp chế xuất

Áp dụng quy định doanh nghiệp chế xuất thì cho thuê đất và dịch vụ cho thuê cơ sở hạ tầng (trong phạm vi doanh nghiệp chế xuất) được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Thông tư số 219/2013/ TT-BTC và không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC.

(Theo công văn số 4692/TCT-CS của Tổng cục Thuế có hiệu lực từ ngày 24/10/2023)

6. Hướng dẫn thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu

Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa là thức ăn cho gia súc, gia cầm; thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác, các chất phụ gia thức ăn chăn nuôi (như premix, hoạt chất và chất mang) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp Công ty nhập khẩu hàng hóa là sản phẩm hóa chất thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP và áp dụng thuế GTGT là 10%; hàng hóa là hóa chất cơ bản thì được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP.

(Theo công văn số 5200/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải Quan có hiệu lực từ ngày 06/10/2023)

III. Thuế Thu nhập cá nhân và thuế Thu nhập doanh nghiệp

1.  Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú

Trường hợp các cá nhân không cư trú nhận được khoản lợi ích về nhà ở và các lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền tại Việt Nam chi trả thì khoản lợi ích này được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công chịu thuế TNCN tại Việt Nam. Chi nhánh có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 20% trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân.

Nếu việc cử chuyên gia của Hội sở chính sang công tác tại Chi nhánh tại Việt Nam cho mục đích công việc và để phục vụ cho hoạt động của Chi nhánh thì khoản chi phí mà Chi nhánh chi trả cho các chuyên gia này được được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

(Theo công văn số 70784/CTHN-TTHT của Cục thuế TP Hà Nội có hiệu lực từ ngày 02/10/2023)

2. Tái cơ cấu vốn giữa các thành viên tập đoàn, hoạt động chuyển giao hàng hóa giữa các thành viên trong tập đoàn

Trong trường hợp cụ thể: CJ CheilJedang (Hàn Quốc) có kế hoạch tái cấu trúc nội bộ và chuyển giao toàn bộ vốn đầu tư tại Việt Nam sang cho Công ty CJ FOODS ASIA HOLDINGS LIMITED.

(Theo công văn số 4602/TCT-CS của Tổng cục Thuế có hiệu lực từ ngày 17/10/2023)

3. Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp

Pháp luật thuế TNDN không quy định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư tại Khu công nghiệp theo mức áp dụng địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Do vậy, thu nhập của các doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư tại khu Công nghiệp, Cụm công nghiệp không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN như địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn.

Đối với thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay, chênh lệch tỷ giá không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế thi không áp dụng ưu đãi thuế TNDN.

Đối với thu nhập của Công ty từ dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, dịch vụ phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi thuế thì khoản thu nhập này không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo địa bàn ưu đãi đầu tư.

(Theo công văn số 4626/TCT-CS của Tổng cục Thuế có hiệu lực từ ngày 19/10/2023)

IV. Thuế nhà thầu

1. Xác định đối tượng chịu thuế nhà thầu (Công ty Thái Lan)

Trường hợp cụ thể: Nộp thuế nhà thầu đối với Công ty TNHH ARFY Việt Nam có mua bán dịch vụ với công ty cư trú tại Thái Lan (không có cơ sở thường trú tại Việt Nam).

(Theo công văn số 74365/CTHN-TTHT của Cục Thuế TP Hà Nội có hiệu lực từ ngày 18/10/2023)

2. Doanh nghiệp xác định tỷ giá nộp thuế nhà thầu

Đối với trường hợp mà theo hợp đồng thuế nhà thầu nước ngoài là khoản nợ phải thu của doanh nghiệp tại Việt Nam thì tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ định khách hàng thanh toán tại thời điểm giao dịch;

Đối với trường hợp mà theo hợp đồng thuế nhà thầu nước ngoài được tính vào giá trị tài sản hoặc các khoản chi phí mua từ nhà thầu nước ngoài mà chưa thanh toán ngay thì tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp dự kiến giao dịch tại thời điểm giao dịch;

Đối với trường hợp mà theo hợp đồng thuế nhà thầu nước ngoài được tính vào giá trị tài sản hoặc các khoản chi phí mua từ nhà thầu nước ngoài được thanh toán ngay bằng ngoại tệ thì tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thực hiện thanh toán.

(Theo công văn số 4666/TCT-CS của Tổng cục Thuế có hiệu lực từ ngày 23/10/2023)

V. Hóa đơn điện tử

1. Hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử

Người nộp thuế có kinh doanh nhiều ngành nghề, nhiều mô hình kinh doanh có thể sử dụng nhiều hình thức hóa đơn điện tử nếu đáp ứng điều kiện về đăng ký sử dụng hóa đơn theo quy định.

Đối với hóa đơn điện tử có mã của CQT được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với CQT không bắt buộc phải có thông tin địa chỉ người mua. Tuy nhiên, người bán có trách nhiệm thực hiện kê khai đầy đủ thông tin người mua (tên, địa chỉ, mã số định danh cá nhân/mã số thuế) trên hóa đơn nếu người mua yêu cầu.

(Theo công văn số 4694/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế có hiệu lực từ ngày 24/10/2023)

2. Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế

Về nội dung hóa đơn điện tử có mã của CQT được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế: Nội dung hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính và theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 và các Quyết định, Thông báo sửa đổi bổ sung (nếu có). Trường hợp người mua yêu cầu, người bán lập hóa đơn có thông tin “mã số định danh cá nhân hoặc mã số thuế” của người mua.

Về hóa đơn điện tử có sai sót: Trường hợp hóa đơn có sai sót về địa chỉ của người mua nhưng các nội dung khác không sai sót thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn điện tử có sai sót theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

(Theo công văn số 4803/TCT-CS của Tổng cục Thuế có hiệu lực từ ngày 27/10/2023)

3. Xuất hóa đơn trả hàng cho nhà cung cấp hàng hóa

Trường hợp Công ty là người mua hàng, thực hiện mua hàng hóa từ nhà cung cấp (người bán), người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại hàng hóa thì người bán lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, người bán và người mua có thỏa thuận ghi rõ việc hoàn trả hàng hóa (người mua không phải thực hiện lập hóa đơn khi hoàn trả hàng). Thuế suất thuế GTGT thể hiện trên hóa đơn là thuế suất thuế GTGT tương ứng với từng loại hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

(Theo công văn số 73896/CTHN-TTHT của Tổng cục Thuế có hiệu lực từ ngày 16/10/2023)

 

Qua bài viết này, Kiểm toán Thành Nam đã chia sẻ đến bạn đọc: Bản tin Thuế - Tháng 10/2023 - Cập nhật các thông tư, văn bản thuế được ban hành trong tháng.

Mọi đóng góp vui lòng liên hệ thông qua email: thanhnam.vietland@gmail.com

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính - Dịch vụ Kế toán
Bài viết liên quan
Bài nổi bật
Bài viết gần đây
Tổng hợp văn bản pháp luật

0886856666

Chat Zalo