Hotline: 0945 589 666

Thư ký Hội đồng Quản trị là ai? Quyền và Nghĩa vụ của Thư ký Hội đồng Quản trị

20/08/2021 45
Thư ký Hội đồng Quản trị là ai? Quyền và Nghĩa vụ của Thư ký Hội đồng Quản trị là các điểm được quy định tại Điều 156 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 năm 2020, chính thức có hiệu lực từ 01/01/2021, đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020, trong đó có một số điểm mới nổi bật như: Thay đổi khái niệm về doanh nghiệp nhà nước, Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng, Bổ sung thêm đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp,...

Thư ký Hội đồng Quản trị là ai? 

Thư ký Hội đồng Quản trị là một trong những vị trí cấp cao trong bộ máy tổ chức, thuộc bộ phận quản lý hành chính nhân sự. ... Thông thường công việc của Thư ký Hội đồng Quản trị bao gồm: Điều phối và giải quyết các vấn đề về tổ chức cho các phiên họp Hội đồng Quản trị.

Thư ký Hội đồng quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

d) Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

 

Xem thêm toàn tập về Công ty Cổ phần là gì? Các quy định có liên quan đến Công ty Cổ phần?

Xem toàn bộ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 năm 2020 tại đây


Bài viết liên quan

0945 589 666

Chat Zalo
DMCA.com Protection Status